Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22–23.09.2016 roku w ramach XCII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz uroczystych obchodów 70-lecia powstania Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 

Informacje od prowadzących

Studia zagraniczne w ramach programu Erasmus +

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego proszę o pilny kontakt mejlowy. Trwa dodatkowa rekrutacja, ale ilość miejsc jest ograniczona. Wymogi jakie należy spełnić w celu wzięcia udziału w rekrutacji można znaleźć w zakładce Erasmus na stronie Katedry. Monika Baer

Egzamin poprawkowy z przedmiotów: Metody interpretacji kultury i Współczesne nurty myśli antropologicznej

Egzamin poprawkowy z przedmiotów: Metody interpretacji kultury i Współczesne nurty myśli antropologicznej odbędzie się 8 września o godz. 12.00 w sali 3. Dr Michał Mokrzan

Konsultacje dr Małgorzaty Michalskiej

Konsultacje dr Małgorzaty Michalskiej w sesji poprawkowej odbędą się dnia 1.09.2016 roku, tj. czwartek, w godz. 11.00-13.00. W dniach 3-16.09.2016 r. wyjazd służbowy. 

Biblioteka KEiAK

W sierpniu biblioteka będzie nieczynna

Przypominamy o przedmiotach obowiązujących na studiach a nie ujętych w planie zajęć:

Na studiach licencjackich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 180 godzin (3 semestry) może być realizowany od 2 do końca 5 semestru (12 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin (1 semestr) może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 2 do końca 5 semestru (1 pkt. ECTS).

Na studiach magisterskich
Język obcy (MK I/27) w wymiarze 60 godzin (1 semestr) może być realizowany od 2 do końca 3 semestru (4 pkt. ECTS).
Wychowanie fizyczne (MK I/29) w wymiarze 30 godzin może być realizowane (w jednym z semestrów do wyboru) od 1 do końca 4 semestru (1 pkt. ECTS).

Szkolenie BHP

Informacja dotycząca szkolenia dla studentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej znajduje się w zakładce STUDENCI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Lektoraty

Informacje dotyczące lektoratów oraz testów kwalifikacyjnych znajdują się w zakładce STUDIA, LEKTORATY

Ważne wydarzenia

Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie?
Wyzwania, dylematy, perspektywy
Wrocław, 22–23.09.2016 r.
 

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe

Dr hab. Monika Baer, dr Katarzyna Majbroda i dr Janina Radziszewska z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego od grudnia 2015 roku realizują projekt DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, wspófinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693).

Praktyki w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zapraszamy na praktyki studentów etnologii/antropologii kulturowej, historii (spec.

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

 
Zapraszamy na konferencję IV Zlot Młodych Badaczy Kultury z tematem przewodnim: Jaka jakość?