Od 1 maja 2018 r. zmiany w procesie wydawniczym Śląskich Sprawozdań Archeologicznych


Międzyuczelnianie Warsztaty Archeologiczne
Wrocław 19-22 kwietnia 2018


PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW


1. Ivana. Boháčová - Jaroslav Podliska a kol. Průvodce pražskou archeologií - prezentace nové knity
2. Jaroslav Podliska, Staroměstské náměstí v Praze jako objekt archeologického zájmu (případová studie)


Zabawa w średniowiecznym mieście, dr Paulina Romanowicz


Stypendia naukowe fundowane przez Państwo Włoskie A.A. 2018/2019


28.11.2017

ProgeCAD 2018 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii