w związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzeniem nr 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.03.2020 r. o zabezpieczeniu procesu dydaktycznego na Wydziale w okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w kontakcie z wykładowcami, prosimy o zapoznanie się z następującymi ustaleniami:


Wyniki konkursu w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


23.05.2019

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów


31 października - 30 listopada


Wydarzenia

Wykłady on-line