Aktualności

 

Szkolenie biblioteczne 2020/2021

Studenci I roku psychologii  /studia stacjonarne/ studia niestacjonarne/

Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2020/2021 dla studentów Instytutu Psychologii (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się w formule online. Szkolenie dostępne jest pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=3824. Aby odbyć szkolenie proszę zalogować się na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego (za pomocą swojego konta Office 365 – nrindeksu@uwr.edu.pl i własne hasło) i podać klucz dostępu: password1234. Następnie należy zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, a na końcu zaliczyć test. Powodzenia!

 

Zapisy do Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Instytutu Psychologii wyłącznie poprzez system formularzy elektronicznych dostępnych na stronie internetowej:

http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/wirtualny-przewodnik-uzytkownika-zapisy#formularz1

 

Rezerwacja książek w Bibliotece Uniwersyteckiej od dnia 22.03.2018

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że począwszy od dnia 22.03.2018 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uruchamia funkcję zdalnej rezerwacji oraz prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, znajdujących się w lokalizacji Biblioteka Uniwersytecka.

Warunkiem rezerwacji jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego do wypożyczalni miejscowej i zalogowanie się do konta użytkownika w katalogu online.

Rezerwacja nie jest tożsama z zamówieniem, lecz oznacza wpisanie się na listę osób oczekujących na zwrot wskazanego egzemplarza.

Informację o dostępności i terminie odbioru zarezerwowanego egzemplarza użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zapisu do Biblioteki.

Prolongata wypożyczenia danego egzemplarza jest możliwa nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu.

Nie jest możliwa prolongata wypożyczenia egzemplarza, którego termin zwrotu został już przekroczony lub egzemplarz ten został zarezerwowany przez innego użytkownika – zgodnie z § 57. 4. Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Prosimy P.T. Użytkowników o aktualizację adresów e-mail w wypożyczalni miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Rezerwacja materiałów bibliotecznych krok po kroku