Zbiory

 

ZBIORY

24224  woluminów książek oraz 97  tytułów czasopism (w tym prenumerowanych na bieżąco w formie drukowanej 10 tytułów: polskich 10 ,zagraniczne tylko w formie online).

 ZAKRES TEMATYCZNY

psychologia (ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna, wychowawcza, organizacji i zarządzania), psychopatologia, psychoterapia, psychiatria, marketing, reklama, negocjacje, komunikacja społeczna, kultura, religia, etnologia, filozofia, socjologia