Newsy

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Dyrekcją IPs


Informujemy, że nasi pracownicy, doktoranci i studenci mogą skorzystać z nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie. Szczepienia będą wykonywane w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego przez EMC Instytut Medyczny SA we Wrocławiu. Zapisy trwają do 15 września. Planowane są również kolejne terminy.


Informujemy, że dr Magdalena Żurko z naszego Instytutu została uhonorowana przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim orderu „Odrodzenia Polski” za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, przede wszystkim za aktywność w Ruchu Wolność i Pokój, który to ruch działał w latach 1985 - 1992 jako niezależne ugrupowanie, opozycyjne wobec władz komunistycznych.


Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr wraz z zespołem poszukuje stypendystów w projekcie badawczym "Homo Aesteticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych". O stypendium mogą starać się osoby, mające status studenta lub doktoranta. Termin składania ofert mija w południe 16 września. Zachęcamy do aplikowania!


Tegoroczna rekrutacja na studia psychologiczne w naszym Instytucie świadczy o tym, że poszliśmy na tzw. rekord. W systemie elektronicznym zarejestrowało się do nas aż 3008 kandydatek i kandydatów, co daje trzydzieści osób na jedno miejsce! Jesteśmy tym samym absolutnym liderem rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Wynik taki świadczyć może o niezwykłej popularności psychologii jako kierunku kształcenia uniwersyteckiego, który z jednej strony daje cenny wgląd w złożoną naturę człowieka oraz jego funkcjonowania w kulturze i społeczeństwie, z drugiej zaś - pozwala wszechstronnie rozwijać się i nabywać kompetencji w szerokim spectrum, które w przyszłości mają szansę zaskutkować elastycznością zatrudnienia i dawać możliwość pracy w bardzo wielu zawodach. Fakt, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu tegorocznej rekrutacji uniwersyteckiej traktujemy również jako dowód na to, że nasz Instytut rozwija się w dobrym kierunku, coraz lepiej odpowiada na potrzeby młodych ludzi, którzy docenili prestiż studiowania u nas. Jesteśmy w ścisłej czołówce najlepszych instytutów psychologii w Polsce i zamierzamy dokładać wszelkich starań, aby utrzymywać wysoki poziom kształcenia w następnych latach. Dziękujemy za zaufanie i trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów i kandydatki!


Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest w Polsce 21-22 stycznia i tradycja ta ma już ponad pół wieku! Zastanawialiście się kiedyś czy takie święto mają także osoby starsze w populacjach tradycyjnych?


W tygodniku "Polityka" opublikowana została rozmowa z dr Agnieszką Widerą - Wysoczańską z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu. Jej tematem jest dysocjacja jako jedna z konsekwencji doświadczania traumatycznych zdarzeń w dzieciństwie.


Z dumą informujemy, że dwójka naszych doktorantów znalazła się w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki ETIUDA 8. Mgr Michał Misiak uplasował się na liście rankingowej konkursu na miejscu trzecim i otrzymał 162 656 zł na realizację projektu "Związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z marnowaniem jedzenia. Pośrednicząca rola sądów moralnych". Mgr Agata Groyecka zajęła zaś na liście miejsce siódme, a jej projekt "Wpływ myślenia twórczego na stereotypy i uprzedzenia" uzyskał wsparcie w kwocie 131 840 zł. Promotorem obojga jest dr hab. Piotr Sorokowski, prof UWr. W ósmej edycji konkursu ETIUDA wnioski złożyło 448 młodych doktorantów i doktorantek, ale finansowanie przyznano jedynie 84 z nich.


Z radością informujemy, że nasz pracownik Michał Białek otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Jego badania dotyczą podejmowania decyzji, a habilitację uzyskał za tę ich część, która dotyczy sądów moralnych. Opublikowane przez niego wyniki badań znacząco pogłębiają naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ludzie rozumieją dobro i zło, a także jaka jest geneza konfliktów na tle moralnym, takich jak konflikty religijne czy rasowe.


Miło nam poinformować, że dr hab. Anna Brytek - Matera prof. UWr została redaktorką gościnną specjalnego numeru czasopisma naukowego Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), a także członkinią rady recenzenckiej czasopisma naukowego Nutrients. Oba czasopisma cieszą się międzynarodową renomą i są wysoko indeksowane.


Na okoliczność tegorocznego Dnia Matki w naszym Instytucie zorganizowane zostało spotkanie z psychoterapeutką warszawskiego Laboratorium Psychoedukacji dr Justyną Dąbrowską. Rozmowę poprowadziła dr Maja Biała, nasza wykładowczyni i psychoterapeutka w Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio we Wrocławiu.


W dniach 9 - 15 czerwca w naszym Instytucie odbyła się druga już edycja Tygodnia Równości, wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej. Jego celem jest upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat osób LGBT+ oraz wspieranie prorównościowych postaw wobec tej właśnie kategorii osób. Uczestniczki i uczestnicy spotkań mogli przyjrzeć się zagadnieniom dotyczącym dyskryminacji osób LGBT+, psychospołecznym i seksuologicznym aspektom ich funkcjonowania, a także ich nadal skomplikowanej sytuacji prawnej. Tegoroczny Tydzień Równości, z uwago na sytuację epidemiologiczną, miał miejsce w przestrzeni wirtualnej.


Przełom maja i czerwca okazał się czasem łagodzenia epidemiologicznych obostrzeń związanych z gromadzeniem się, w związku z czym postanowiliśmy zorganizować integracyjną wycieczkę rowerową pod szyldem PsychoBike. Planowaliśmy zebrać możliwie pokaźną grupę studentów i pracowników, którzy wezmą w niej udział. W praktyce była w prawdzie nas garstka, ale atmosfera okazała się być optymistyczna i mamy nadzieję, że następnym razem będziemy mogli podróżować po Wrocławiu już w większym gronie. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był dr Piotr Styrkowiec.


Tegoroczna odsłona Drzwi Otwartych wpisała się w całość aktualnego funkcjonowania naszego Instytutu czyli przebiegała w trybie zdalnym. W sobotę 16 maja można było wysłuchać prelekcji naszych pracowników, a także wziąć udział w spotkaniu poświęconemu rekrutacji na studia w Instytucie Psychologii. Wykłady transmitowano na żywo na naszym kanale YouTube. Tam też była okazja do zadawania pytań i kontaktu z zaproszonymi gośćmi. Nad przebiegiem wydarzenia czuwali Zastępczyni Dyrektora dr Joanna Piskorz oraz mgr Przemysław Nowicki i dr Katarzyna Serafińska.


Z uwagi na epidemię COVID-19, w naszym Instytucie, jak i na całym Uniwersytecie uruchomiono edukację zdalną, wykorzystującą najnowsze dostępne formy kształcenia na odległość. Nasi studenci i wykładowcy stanęli tym samym przed wyzwaniem realizowania programu studiów w trybie online, a także zachowania ciągłości i jakości komunikacji akademickiej tym właśnie sposobem. Z przeprowadzonej na prośbę Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysława Wiszewskiego ankiety ewaluacyjnej wynika, że z zadaniem tym poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Ankietę wypełniło ponad 200 osób studiujących w naszym Instytucie. Zamknięto ją 22 kwietnia. Poniżej publikujemy wybrane wyniki.


Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk złożył na ręce Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adama Jezierskiego podziękowania dla środowiska akademickiego za zaangażowanie i pomoc dla Wrocławianek i Wrocławian w czasie epidemii. Prezydent docenił również społeczność naszego Instytutu, świadczącą wsparcie ich m.in. poprzez organizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych w ramach Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Czujemy się szczególnie wyróżnieni. Dziękujemy i jesteśmy zobowiązani.


Z wielką przyjemnością donosimy, że projekt zatytułowany "Homo Aestheticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych", którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr a współtwórcą także dr Jerzy Luty, uzyskał finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Opus 18 w kwocie 640 800 zł. Projekt zakłada prowadzenie badań w społecznościach tradycyjnych Nowej Gwinei, Afryki, Syberii i na Wyspach Cooka.


Miło nam poinformować, że dr hab. Małgorzata Kwapińska - Sobol prof. UWr z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu otrzymała grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Opus 18 na projekt "Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie". Kwota finansowania wynosi aż 1 132 579 zł. Badanie realizowane będzie w Polsce, Austrii i we Włoszech.


Z radością informujemy, że mgr Michał Misiak dołączył do grona stypendystów w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem programu jest wspieranie wybitnych młodych naukowców w ich dalszym rozwoju. Tegoroczni laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.


Miło nam poinformować, że dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości naszego Instytutu otrzymała grant badawczo - szkoleniowy Marie Skłodowska - Curie European Fellowships w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, którego celem jest wspieranie międzynarodowej kariery doświadczonych naukowców poprzez umożliwienie im realizacji indywidualnych projektów badawczych, a także rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach z sektora pozaakademickiego.


Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet w naszym Instytucie odbyło się wydarzenie pod szyldem "FeminaTywy czyli kobiety na językach" zorganizowane przez Koło Naukowe Genderówka. Na specjalne zaproszenie odwiedziła nas dr hab. Agnieszka Małocha - Krupa z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a nasze studentki i wykładowczynie wzięły udział w sesji zdjęciowej.


W Przeglądzie Uniwersyteckim opublikowany został tekst dr Katarzyny Serafińskiej, w którym znaleźć można kilka słów na temat pozytywnych skutków społecznych pandemii, związanych głównie z potencjalnym aktywizowaniem wspólnotowości i prospołeczności uczestniczącej.


Z dumą informujemy, że dr Agnieszka Widera - Wysoczańska z Zakładu Psychologii Zdrowia naszego Instytutu otrzymała - jako pierwsza Polka - prestiżową nagrodę im. Cornelii B. Wilbur, przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów nad Traumą i Dysocjacją (The International Society for the Trauma & Dissociation - ISSTS, USA).


W Przeglądzie Uniwersyteckim ukazał się tekst dra. Jarosława Klebaniuka, zawierający kilka ważnych wskazówek odnośnie tego, jak efektywnie przetrwać czas pandemii, a także wartościowe przesłanie, którego warto trzymać się w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.


Pandemia koronawirusa jest stanem wyjątkowym, nic więc dziwnego, że naukowcy wielu dziedzin, w tym także psychologowie ze świata, ale też z naszego Instytutu prowadzą badania nad jej bieżącym wpływem na spostrzeganie społeczne, zdrowie psychiczne oraz ogólne funkcjonowanie człowieka.


W ubiegłym miesiącu na łamach Tygodnika Powszechnego ukazał się tekst naszego doktoranta mgr. Michała Misiaka na temat tabu pokarmowych.


Z przyjemnością i dumą informujemy, że Agnieszka Sorokowska z naszego Instytutu otrzymała tytuł doktor habilitowanej w dyscyplinie psychologia. Gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych sukcesów naukowych!


Jak dobrze wiemy wszystkie zajęcia i konsultacje odbywające się na uczelni w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami zostały do dnia 14.04.2020 zawieszone, w związku z czym praca akademicka nas wszystkich z dnia na dzień uległa całkowitej zmianie, do czego nie mogliśmy się wcześniej przygotować. Uniwersytecka tradycja - zobowiązująca nas do utrzymywania bezpośrednie relacji mistrz – uczeń – została gwałtownie przerwana. Także wszystkie inne bezpośrednie kontakty międzyludzkie zostały z dnia na dzień zastopowane, co u wielu z nas może rodzić poczucie izolacji, wyobcowania czy zagrożenia. Powstaje pytanie, jak warto zareagować w tej nowej dla całej społeczności akademickiej sytuacji? Czy możemy sobie w niej jakoś pomóc? Jak?


02.03.2020

W dniach 24 - 25 lutego 2020 roku w naszym Instytucie odbyło się wydarzenie popularnonaukowe, celebrujące urodziny Karola Darwina, twórcy teorii ewolucji. Tegoroczne Dni Darwina obejmowały wykłady i warsztaty dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Zięby Darwina, które działa w Instytucie Psychologii. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji.


Mijający semestr zimowy rozpoczął się wizytą w naszym Instytucie światowej sławy psychologa Profesora Paula Costy oraz jego żony Karol Costy. Paul Costa znany jest m. in. jako współautor najpopularniejszej współcześnie na świecie teorii osobowości, funkcjonującej pod nazwą Wielka Piątka. Jest też wybitnym badaczem psychologii różnic indywidualnych oraz jednym z najczęściej cytowanych dziś psychologów na świecie. Para gościła u nas w połowie października 2019 roku. Studentki i studenci mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w ceremonii wręczenia Profesorowi Honorowej Nagrody im. Williama Sterna, a także uczestniczenia w emocjonujących i inspirujących spotkaniach z nim oraz jego żoną.


W grudniu ubiegłego roku w tygodniku "Polityka" ukazał się obszerny wywiad z dr Marcinem Czubem na temat badań prowadzonych przez niego wspólnie z dr Joanną Piskorz w ramach projektu "VR4Health". Badacze ci już od 2012 roku sprawdzają specyficzne zastosowania wirtualnej rzeczywistości w kontekście terapii bólu. Wyniki swoich doświadczeń prezentowali na wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych m. in. w Nottingham, Bergen, Berlinie, Kopenhagadze czy Dubrovniku. Planują wkrótce przeprowadzić badanie na dużej populacji małych pacjentów w szpitalach w Polsce, Hiszpanii, Norwegii i Turcji. Tym razem będą przyglądać się, na ile efekt redukcji bólu jest specyficzny dla rzeczywistości wirtualnej.


Z dumą informujemy, że nasi studenci Michał Pieniak, Michał Stefańczyk i Lidia Wojtycka otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w kwocie 17 000 zł. Spośród 1106 wniosków przedstawionych Ministrowi przez rektorów uczelni wyższych w całej Polsce, stypendia otrzymało ostatecznie 488 studentek i studentów, w tym 13 z Uniwersytetu Wrocławskiego i aż 3 z naszego Instytutu. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów! Zdj. Uniwersytet Wrocławski


17 grudnia w naszym Instytucie odbyła się dyskusja wokół problemu marnowania jedzenia. Poruszane były kwestie przyczyn i konsekwencji marnowania żywności, ze szczególnym wskazaniem na koszty związane z degradacją środowiska naturalnego, niedożywieniem ludności w niektórych częściach świata oraz zmian klimatycznych.


W naszym Instytucie zatrudniamy najbardziej obiecujących pracowników młodego pokolenia z całej Polski. Od października 2019 roku pracę u nas podjęli: dr hab. Anna Brytek - Matera, dr Kamila Czepczor - Bernat oraz dr Michał Białek. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami. Zdecydowali się również odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.


W ramach działającej już od kilku lat przy naszym Instytucie Pracowni VR4Health dr Marcin Czub i dr Joanna Piskorz prowadzą badania nad zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej w różnych obszarach psychologii. W tej chwili pracują nad wykorzystaniem jej w terapii bólu krótkotrwałego oraz chronicznego.


Z radością informujemy, że nasz pracownik dr Michał Białek z Zakładu Psychologii Zarządzania otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, zajmując tym samym pierwsze miejsce w swoim panelu. Stypendium to finansuje pracę naukową młodych badaczy przez okres 36 miesięcy.


Uniwersytet Wrocławski został nominowany do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2019 w obszarze nauk humanistycznych. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, których najnowsze, licząc od roku 2016, prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Promuje ona wysoką jakość badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.


Znamy już wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie dziesięciu uczelni w Polsce, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.


W piątek 13 grudnia odbyła się trzecia już z kolei edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczennic i uczniów szkół średnich, wydarzenia organizowanego przez Instytut Psychologii pod patronatem Wydawnictwa Naukowego PWN. Udział w konkursie stanowi ekscytującą możliwość zetknięcia się z psychologią oraz niezapomnianą przygodę. Najlepsi mają okazję wygrać wspaniałe nagrody książkowe, a także wejściówki uprawniające do udziału w spotkaniach naukowych, psychologicznych projektach badawczych, warsztatach, czy wybranych sesjach działającej przy naszym Instytucie Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.


Społeczność akademicka pracowników i studentów naszego Instytutu składa serdeczne gratulacja Pani Oldze Tokarczuk, tegorocznej laureatce literackiej Nagrody Nobla. Jesteśmy dumni, że tak znamienita postać świata literatury, ale też osoba niezwykle zaangażowana społecznie i obywatelsko, posiada wykształcenie psychologiczne.


Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała na lata 2020 - 2021 stypendium habilitacyjne z programu habilitacyjnego dla kobiet (Habilitationsförderprogramm für Frauen). Stypendium przyznane zostało przez Radę Naukową Szkoły Medycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W jego ramach prowadzone będą badania nad skutecznością treningu węchowego.


Semestr zimowy okazał się pracowitym okresem dla Studenckiego Koła Naukowego GENDERÓWKA, działającego przy naszym Instytucie pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Jedynym z ważnych celów aktywności Koła jest rzetelna edukacja w kwestii społecznej psychologii płci i różnic płciowych, w tym stereotypów płciowych oraz ich znaczenia w codziennym funkcjonowaniu, a także promowanie działań antydyskryminacyjnych i prorównościowych. W ostatnich tygodniach i dniach GENDERÓWKA prowadziła kilka warsztatów dla grup młodzieży licealnej, a także zajęcia otwarte dla dzieci szkolnych.


Przy okazji tegorocznego Dnia Życzliwości 20 - 22 listopada w naszym Instytucie zorganizowana została loteria na rzecz Fundacji Opieka i Troska, aktywizującej społecznie osoby z doświadczeniem przebytej choroby psychicznej. Loterię zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu wraz z Kołem Inicjatyw Twórczych. Udało się zebrać i przekazać Fundacji kwotę 2 832,57zł.


21 listopada czyli w Dzień Życzliwości w naszym Instytucie odbyło się spotkanie poświęcone problematyce mowy nienawiści oraz metodom jej przeciwdziałania w przestrzeni internetu. Hasło przewodnie czyli Epidemia hejtu. O tym, jak odwrażliwiamy się na mowę nienawiści doskonale odzwierciedlało istotę i atmosferę prelekcji, którą gościnnie wygłosił na tę okoliczność prof. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jej dopełnienie stanowiła prezentacja Michaliny Tańskiej i Patrycji Tempskiej z pracowni badań nad sztuczną inteligencją Samurai Lab - O bocie, który chciał zostać moderatorem. Czy sztuczna inteligencja może wspomóc nas w konfliktach.


Miło nam poinformować, że nasza doktorantka mgr Marta Kowal otrzymała dofinansowanie w kwocie 198 940 zł w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium na projekt "Podnoszenie własnej atrakcyjności fizycznej - międzypłciowe i międzykulturowe porównanie". Opiekunem naukowym doktorantki jest dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr.


W dniach 21 - 23 października 2019 we Wrocławiu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM). Tegoroczne wydarzenie zatutułowano "Digitalisation, Innovation, Education and Economic Development". Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Wrocławski, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Hochschule Emden/Leer w Niemczech, Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie, przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA).


Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) w naszym Instytucie została powołana Rada Dyscypliny Naukowej. W jej skład wchodzą pracownicy naukowi z najlepszym dorobkiem.


W dniach 18 - 19 października 2019 odbyła się organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konferencja naukowo - szkoleniowa „Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie w systemie edukacji i w wymiarze społecznym”. Konferencję zorganizowały dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr oraz dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju naszego Instytutu.


Noc Laboratoriów to cykliczne wydarzenie, organizowane przez wrocławskie uczelnie, firmy oraz instytucje użyteczności publicznej, które w tę właśnie noc zapraszają do swoich pracowni badawczych na warsztaty, pokazy i inne wyjątkowe atrakcje. Na tegorocznej Nocy w sobotę 19 października nie zabrakło przedstawicielek naszego Instytutu - Pracownia HR realizowała bowiem w jej ramach otwarte i bezpłatne spotkania dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.


Between the 1st and 10th of October we had a pleasure of hosting a unique training on the skills of emotions coding in the social media contexts with the participation of students from the Psychology of Business Science Club, which is mentored by Alicja Keplinger, PhD. Classes were conducted by Ewa Golonka, PhD, a linguist from the University of Maryland in the USA. The training was attended by Agata Bieniek, Anna Kostrzewa, Agata Kuzia, Klaudia Kuźnicka, Małgorzata Perczak, Ewa Pietrek, Rafał Rosiak, Laura Russak, Karolina Tokarek and Marta Urbańska.


W ubiegłym roku akademickim Instytut Psychologii objął patronatem XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. W ramach umowy partnerskiej nasi pracownicy i studenci ostatnich lat studiów prowadzili zajęcia warsztatowe dla uczniów zainteresowanych psychologią i studiowaniem psychologii.


W dniach od 31 maja do 7 czerwca 2019 w naszym Instytucie odbył się Tydzień Równości, mający na celu promowanie równości i rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat osób LGBT+. Co roku w czerwcu społeczność LGBT+ świętuje Pride Month (Miesiąc Dumy), upamiętniający zamieszki, które wybuchły w pubie Stonewall w 1969 roku na tle dyskryminacji mniejszości seksualnych. Podczas Pride Month na całym świecie mają miejsce liczne tęczowe wydarzenia, takie jak festiwale, marsze i parady równości, koncerty czy prelekcje. Z tej okazji Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, działające przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak, postanowiło zaangażować się w podobne działania. Członkinie i członkowie KNS zorganizowali więc cykl otwartych wykładów i warsztatów oraz pokaz filmu “Artykuł osiemnasty”. Dodatkowo na korytarzu funkcjonowało Tęczowe Stoisko, gdzie można było częstować się ciastami i zaopatrzyć w tęczową przypinkę.


W czasie wakacji ukazał się kolejny numer czasopisma "Ogrody Nauk i Sztuk", a w nim m. in. publikacje prac empirycznych naszych studentek i studentów, stanowiących efekt badań prowadzonych w ramach studenckich projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii.


Jak co roku, psychologia w naszym Instytucie, cieszyła się rekordową popularnością. W tym roku, o jedno miejsce, starało się ponad 23 kandydatów z bardzo wysokimi wynikami matur, dając nam pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków na całym Uniwersytecie Wrocławskim! Dlaczego tak się dzieje?...


Studenci z Koła Naukowego Neuropsychologii Uwr - Cerebro mieli ostatnio okazję zapoznać się w naszym laboratorium badawczym z kolejną metodą przezczaszkowej stymulacji mózgu (tDCS).


3 czerwca w naszym Instytucie gościł Miłosz Brzeziński, psycholog, certyfikowany coach i mentor biznesowy, członek Rady Ekspertów ośrodka analitycznego ThinkTank, wykładowca akademicki w programach Executive DBA i Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz autor kilku niezwykle poczytnych książek popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii: "Życiologia czyli o mądrym zarządzaniu czasem", "Głaskologia" czy "Biznes czyli sztuka budowania relacji. Bryki z życia".


Przy wsparciu Instytutu Psychologii już od kilku lat organizowany jest wiosną psychologiczno-historyczny Larp, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przeszłości naszego miasta, w latach 20., 30. i 40. XX wieku, w okołowojennych realiach ówczesnego Breslau. Tegoroczna piąta edycja odbyła się w sobotę 6 kwietnia pod hasłem"Breslau 1941. Ab Ovo". Była okazją do przyjrzenia się niełatwej historii samego Wrocławia i jego mieszkańców, trudnych decyzjom, wyborom i historycznym uwikłaniom. Koordynatorką wydarzenia jak zawsze była dr Dorota Chmielewska - Łuczak z Zakładu Psychologii Rozwoju.


W piątek 26 kwietnia w naszym Instytucie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Naszym gościem był wybitny polski psycholog Profesor Jan Strelau. Profesor jest autorem przełomowej w psychologii pracy "Temperament i typ układu nerwowego", w której wyłożył opracowaną przez siebie oryginalną Regulacyjną Teorię Temperamentu, a także wielu artykułów naukowych. Jest również współautorem najważniejszych narzędzi do pomiaru temperamentu, adoptowanych do wielu wersji językowych i powszechnie używanych na świecie. Studentom znany jest również jako autor i współautor licznych podręczników akademickich, takich chociażby jak "Psychologia temperamentu", "Psychologia różnic indywidualnych" czy "Psychologia. Podręcznik akademicki". W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo - dydaktycznej, za podejmowaną wieloletnią pracę zawodową i działalność społeczną. Jest też laureatem wielu innych prestiżowych odznaczeń i nagród, m. in. tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody New Europe Prize czy Nagrody Life-Time Achievement, przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Osobowości.


W dniach 12-13 kwietnia 2019 w Pałacyku przy Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie odbyło się organizowane cyklicznie przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XII Seminarium Neuropsychologiczne "Mózg aktywny". Współorganizatorem tegorocznej edycji był Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


23 marca w naszym Instytucie odbył się gościnny wykład "Czy religię da się badać w laboratorium?" dra Martina Langa. Dr Lang jest absolwentem religioznawstwa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, pracował też w charakterze post-doc na wydziale Antropologii Uniwersytetu w Connecticut i na wydziale Biologii Ewolucyjnej Człowieka na Uniwersytecie Harvarda. Jest członkiem berneńskiej grupy LEVYNA - laboratorium eksperymentalnych badań nad religią.


19 marca w naszym Instytucie odbyło się spotkanie pod hasłem "Psychologiczne aspekty mistrzostwa sportowego". W trakcie jego trwania rozważane były główne cele i zadania współczesnej psychologii sportu, rola psychologa sportowego i psychologii w sporcie, a także ważne aspekty wsparcia psychologicznego z punktu widzenia sportowców. Naszymi gośćmi byli prof. dr. hab. Jan Blecharz z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie, psycholog polskiej ekipy na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville i Salt Lake City, pracujący m. in. z polską kadrą skoczków narciarskich oraz Renata Mauer - Różańska, wybitna polska strzelczyni, dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka mistrzostw świata. Spotkanie poprowadziła dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju.


Tegoroczny Dzień Kobiet w naszym Instytucie świętowaliśmy przez kilka dni. Tydzień Kobiet pomyślany został jako cykl spotkań wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Całość zorganizowana została w dniach 4 - 8 marca przez Studenckie Koło Naukowe Genderówka, działające przy Instytucie Psychologii od ubiegłego roku pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej Psychologii Społecznej.


Pracownia HR działa przy naszym Instytucie z inicjatywy i pod opieką dr Magdaleny Ślazyk - Sobol z Zakładu Psychologii Zarządzania. O wielu miesięcy integruje ona studentki i studentów zainteresowanych psychologią biznesu i organizacji, szkoli, edukuje, angażuje w projekty wewnątrz Uniwersytetu Wrocławskiego, a także wspomagające pracę dolnośląskich firm. Na koncie działań pracowni są już: profesjonalne diagnozy i opracowania działań prorozwojowych dla wrocławskiego studia architektonicznego i firmy z obszaru IT, sesje coachingowe z kadrą zarządzającą, organizacja otwartych wykładów, spotkań i warsztatów w ramach Instytutu Psychologii.


W kwietniu 2017 r. w naszym Instytucie, w ramach programu VISITING PROFESSORS, gościł wybitny amerykański teoretyk osobowości, metodolog i historyk psychologii - profesor James T. Lamiell z Georgetown University, Washington DC (USA). Głównym powodem wizyty Profesora we Wrocławiu był fakt, iż to właśnie tu przez 19 lat wykładał i pracował naukowo jeden z najważniejszych psychologów w historii - Wiliam Stern, twórca mi. in. pojęcia IQ oraz prekursor psychologii róznic indywidualnych, rozwojowej, sądowej oraz personalizmu. Profesor Lamielle jest autorem książki „William Stern (1871–1938): A Brief Introduction to His Life and Works” („William Stern (1871-1938): Krótkie wprowadzenie do jego życia i dzieł”), miłośnikiem, znawcą i popularyzatorem myśli Wiliama Sterna we współczesnej psychologii.


W czwartek 24 listopada w naszym Instytucie odbyło się pierwsze z cyklu otwartych spotkań "Kij w mrowisku! czyli gorące tematy, na które warto rozmawiać". Naszym gościem był profesor Bogusław Pawłowski, wybitny antropolog, autor dziesiątek publikacji naukowych, popularnonaukowej publikacji "Nagi umysł", a także ekspert w programie "Ślub od pierwszego wrażenia". Spotkanie poświęcone było problematyce związków monogamicznych, dyskutowano na nim kwestie ich ulotności oraz konsekwencji, z jakimi może się łączyć monogamia we współczesnym świecie.


W piątek 11 stycznia w naszym Instytucie gościła prof. dr. hab. Katarzyna Schier, wybitna uczona, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autorka głośnej ostatnio książki "Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Pani Profesor na co dzień pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a pracę naukową z powodzeniem łączy praktyką kliniczną. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym ważnych, czytanych i dyskutowanych pozycji książkowych, prezentujących wyniki badań własnych oraz studia kliniczne.


Miło nam poinformować, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała nagrodę za osiągnięcia naukowe w roku 2018, fundowaną przez Sekcję Badań nad Węchem i Smakiem Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego.


W środę 29 listopada w naszym Instytucie gościła prof. Herta Flor, neuropsycholożka na Uniwersytecie w Heidelbergu, światowej sławy specjalistka w zakresie leczenia bólu, dyrektor naukowa Instytutu Neuropsychologii i Psychologii Klinicznej w Centralnym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Mannheim, laureatka wielu prestiżowych nagród (m.in. Nagrody Naukowej Maxa Plancka) oraz członkini ważnych instytucji naukowych (m.in. Academii Europaea oraz Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina). Profesor Herta Flor przyjechała do Instytutu Psychologii na zaproszenie dr Joanny Piskorz i dra Marcina Czuba. Wygłosiła wykład pt. "From acute to chronic pain: the role of learning and cerebral plasticity". Wykład był tłumaczony i miał charakter otwarty.


Z okazji Światowego Dnia Życzliwości 21 listopada w Instytucie Psychologii miało miejsce spotkanie z Katarzyną Miller, psycholożką, psychoterapeutką, filozofką, pisarką, felietonistką, postacią tyleż cenioną i uznaną, co popularną i rozpoznawalną. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Perwersyjny smak trucizny”, zorganizowane zostało przy współpracy z czasopismem Zwierciadło, a jego tematyka oscylowała wokół najnowszej książki Katarzyny Miller pt. "Instrukcja obsługi ludzi toksycznych". Prowadziła je dr Marta Kochan – Wójcik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


W poniedziałek 29 października w Instytucie Psychologii gościła Zofia Milska - Wrzosińska, ceniona psychoterapeutka psychodynamiczna, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożycielka i szefowa Laboratorium Psychoedukacji. Zorganizowane wspólnie z wydawnictwem PWN spotkanie pod hasłem "Psychoterapia dziś. Rozmowy" miało charakter otwarty, zgromadziło pełną aulę słuchaczek i słuchaczy, a poprowadziła je dr Małgorzata Włodarczyk z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu.


28 maja mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Psychologii światowej sławy psychologa, legendę współczesnej psychologii społecznej - Profesora Philipa Zimbardo. Profesor zgodził się nas odwiedzić pomimo wielu innych zobowiązań, napiętego terminarza spotkań oraz sędziwego już wieku. Z uwagi na to ostatnie, spotkanie przebiegało w formule niewykładowej, a zebrana w Auli naszego Instytutu publiczność oraz goście mieli okazję zobaczyć nie tylko samego Profesora, ale też kilka nietypowych atrakcji, które na jego cześć przygotowali nasi studenci i doktoranci.


14 grudnia w Instytucie Psychologii odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu "Kij w mrowisku! czyli ważne tematy, na które warto rozmawiać". Tym razem naszymi gośćmi byli dr Wojciech Małecki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz - niekwestionowana gwiazda i gość specjalny - Marek Krajewski, pisarz, autor kilkunastu popularnych powieści kryminalnych.