Newsy

W grudniu ubiegłego roku w tygodniku "Polityka" ukazał się obszerny wywiad z dr Marcinem Czubem na temat badań prowadzonych przez niego wspólnie z dr Joanną Piskorz w ramach projektu "VR4Health". Badacze ci już od 2012 roku sprawdzają specyficzne zastosowania wirtualnej rzeczywistości w kontekście terapii bólu. Wyniki swoich doświadczeń prezentowali na wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych m. in. w Nottingham, Bergen, Berlinie, Kopenhagadze czy Dubrovniku. Planują wkrótce przeprowadzić badanie na dużej populacji małych pacjentów w szpitalach w Polsce, Hiszpanii, Norwegii i Turcji. Tym razem będą przyglądać się, na ile efekt redukcji bólu jest specyficzny dla rzeczywistości wirtualnej.


Z dumą informujemy, że nasi studenci Michał Pieniak, Michał Stefańczyk i Lidia Wojtycka otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w kwocie 17 000 zł. Spośród 1106 wniosków przedstawionych Ministrowi przez rektorów uczelni wyższych w całej Polsce, stypendia otrzymało ostatecznie 488 studentek i studentów, w tym 13 z Uniwersytetu Wrocławskiego i aż 3 z naszego Instytutu. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów! Zdj. Uniwersytet Wrocławski


17 grudnia w naszym Instytucie odbyła się dyskusja wokół problemu marnowania jedzenia. Poruszane były kwestie przyczyn i konsekwencji marnowania żywności, ze szczególnym wskazaniem na koszty związane z degradacją środowiska naturalnego, niedożywieniem ludności w niektórych częściach świata oraz zmian klimatycznych.


W naszym Instytucie zatrudniamy najbardziej obiecujących pracowników młodego pokolenia z całej Polski. Od października 2019 roku pracę u nas podjęli: dr hab. Anna Brytek - Matera, dr Kamila Czepczor - Bernat oraz dr Michał Białek. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami. Zdecydowali się również odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.


W ramach działającej już od kilku lat przy naszym Instytucie Pracowni VR4Health dr Marcin Czub i dr Joanna Piskorz prowadzą badania nad zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej w różnych obszarach psychologii. W tej chwili pracują nad wykorzystaniem jej w terapii bólu krótkotrwałego oraz chronicznego.


Z radością informujemy, że nasz pracownik dr Michał Białek z Zakładu Psychologii Zarządzania otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, zajmując tym samym pierwsze miejsce w swoim panelu. Stypendium to finansuje pracę naukową młodych badaczy przez okres 36 miesięcy.


Uniwersytet Wrocławski został nominowany do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2019 w obszarze nauk humanistycznych. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, których najnowsze, licząc od roku 2016, prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Promuje ona wysoką jakość badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.


Znamy już wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie dziesięciu uczelni w Polsce, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.


W piątek 13 grudnia odbyła się trzecia już z kolei edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczennic i uczniów szkół średnich, wydarzenia organizowanego przez Instytut Psychologii pod patronatem Wydawnictwa Naukowego PWN. Udział w konkursie stanowi ekscytującą możliwość zetknięcia się z psychologią oraz niezapomnianą przygodę. Najlepsi mają okazję wygrać wspaniałe nagrody książkowe, a także wejściówki uprawniające do udziału w spotkaniach naukowych, psychologicznych projektach badawczych, warsztatach, czy wybranych sesjach działającej przy naszym Instytucie Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.


Społeczność akademicka pracowników i studentów naszego Instytutu składa serdeczne gratulacja Pani Oldze Tokarczuk, tegorocznej laureatce literackiej Nagrody Nobla. Jesteśmy dumni, że tak znamienita postać świata literatury, ale też osoba niezwykle zaangażowana społecznie i obywatelsko, posiada wykształcenie psychologiczne.


Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała na lata 2020 - 2021 stypendium habilitacyjne z programu habilitacyjnego dla kobiet (Habilitationsförderprogramm für Frauen). Stypendium przyznane zostało przez Radę Naukową Szkoły Medycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W jego ramach prowadzone będą badania nad skutecznością treningu węchowego.


Semestr zimowy okazał się pracowitym okresem dla Studenckiego Koła Naukowego GENDERÓWKA, działającego przy naszym Instytucie pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Jedynym z ważnych celów aktywności Koła jest rzetelna edukacja w kwestii społecznej psychologii płci i różnic płciowych, w tym stereotypów płciowych oraz ich znaczenia w codziennym funkcjonowaniu, a także promowanie działań antydyskryminacyjnych i prorównościowych. W ostatnich tygodniach i dniach GENDERÓWKA prowadziła kilka warsztatów dla grup młodzieży licealnej, a także zajęcia otwarte dla dzieci szkolnych.


Przy okazji tegorocznego Dnia Życzliwości 20 - 22 listopada w naszym Instytucie zorganizowana została loteria na rzecz Fundacji Opieka i Troska, aktywizującej społecznie osoby z doświadczeniem przebytej choroby psychicznej. Loterię zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu wraz z Kołem Inicjatyw Twórczych. Udało się zebrać i przekazać Fundacji kwotę 2 832,57zł.


21 listopada czyli w Dzień Życzliwości w naszym Instytucie odbyło się spotkanie poświęcone problematyce mowy nienawiści oraz metodom jej przeciwdziałania w przestrzeni internetu. Hasło przewodnie czyli Epidemia hejtu. O tym, jak odwrażliwiamy się na mowę nienawiści doskonale odzwierciedlało istotę i atmosferę prelekcji, którą gościnnie wygłosił na tę okoliczność prof. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jej dopełnienie stanowiła prezentacja Michaliny Tańskiej i Patrycji Tempskiej z pracowni badań nad sztuczną inteligencją Samurai Lab - O bocie, który chciał zostać moderatorem. Czy sztuczna inteligencja może wspomóc nas w konfliktach.


Miło nam poinformować, że nasza doktorantka mgr Marta Kowal otrzymała dofinansowanie w kwocie 198 940 zł w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium na projekt "Podnoszenie własnej atrakcyjności fizycznej - międzypłciowe i międzykulturowe porównanie". Opiekunem naukowym doktorantki jest dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr.


W dniach 21 - 23 października 2019 we Wrocławiu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM). Tegoroczne wydarzenie zatutułowano "Digitalisation, Innovation, Education and Economic Development". Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Wrocławski, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Hochschule Emden/Leer w Niemczech, Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie, przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA).


Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) w naszym Instytucie została powołana Rada Dyscypliny Naukowej. W jej skład wchodzą pracownicy naukowi z najlepszym dorobkiem.


W dniach 18 - 19 października 2019 odbyła się organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konferencja naukowo - szkoleniowa „Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie w systemie edukacji i w wymiarze społecznym”. Konferencję zorganizowały dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr oraz dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju naszego Instytutu.


Noc Laboratoriów to cykliczne wydarzenie, organizowane przez wrocławskie uczelnie, firmy oraz instytucje użyteczności publicznej, które w tę właśnie noc zapraszają do swoich pracowni badawczych na warsztaty, pokazy i inne wyjątkowe atrakcje. Na tegorocznej Nocy w sobotę 19 października nie zabrakło przedstawicielek naszego Instytutu - Pracownia HR realizowała bowiem w jej ramach otwarte i bezpłatne spotkania dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.


Between the 1st and 10th of October we had a pleasure of hosting a unique training on the skills of emotions coding in the social media contexts with the participation of students from the Psychology of Business Science Club, which is mentored by Alicja Keplinger, PhD. Classes were conducted by Ewa Golonka, PhD, a linguist from the University of Maryland in the USA. The training was attended by Agata Bieniek, Anna Kostrzewa, Agata Kuzia, Klaudia Kuźnicka, Małgorzata Perczak, Ewa Pietrek, Rafał Rosiak, Laura Russak, Karolina Tokarek and Marta Urbańska.


W ubiegłym roku akademickim Instytut Psychologii objął patronatem XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. W ramach umowy partnerskiej nasi pracownicy i studenci ostatnich lat studiów prowadzili zajęcia warsztatowe dla uczniów zainteresowanych psychologią i studiowaniem psychologii.


W dniach od 31 maja do 7 czerwca 2019 w naszym Instytucie odbył się Tydzień Równości, mający na celu promowanie równości i rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat osób LGBT+. Co roku w czerwcu społeczność LGBT+ świętuje Pride Month (Miesiąc Dumy), upamiętniający zamieszki, które wybuchły w pubie Stonewall w 1969 roku na tle dyskryminacji mniejszości seksualnych. Podczas Pride Month na całym świecie mają miejsce liczne tęczowe wydarzenia, takie jak festiwale, marsze i parady równości, koncerty czy prelekcje. Z tej okazji Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, działające przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak, postanowiło zaangażować się w podobne działania. Członkinie i członkowie KNS zorganizowali więc cykl otwartych wykładów i warsztatów oraz pokaz filmu “Artykuł osiemnasty”. Dodatkowo na korytarzu funkcjonowało Tęczowe Stoisko, gdzie można było częstować się ciastami i zaopatrzyć w tęczową przypinkę.


W czasie wakacji ukazał się kolejny numer czasopisma "Ogrody Nauk i Sztuk", a w nim m. in. publikacje prac empirycznych naszych studentek i studentów, stanowiących efekt badań prowadzonych w ramach studenckich projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii.


Jak co roku, psychologia w naszym Instytucie, cieszyła się rekordową popularnością. W tym roku, o jedno miejsce, starało się ponad 23 kandydatów z bardzo wysokimi wynikami matur, dając nam pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków na całym Uniwersytecie Wrocławskim! Dlaczego tak się dzieje?...


Studenci z Koła Naukowego Neuropsychologii Uwr - Cerebro mieli ostatnio okazję zapoznać się w naszym laboratorium badawczym z kolejną metodą przezczaszkowej stymulacji mózgu (tDCS).


Z dumą informujemy, że nasz student Michał Stefańczyk zdobył w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant dla młodych badaczy!


Z duma informujemy, że dr Aleksandra Słowińska otrzymała prestiżową nagrodę im. Stefana Szumana przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka za najlepszą pracę badawczą wykonaną w Polsce w roku 2018 z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w kategorii praca doktorska....


Z radością informujemy, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała dofinansowanie w kwocie 18 750 EUR ze środków projakościowych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie na projekt badawczy pt. “Pheromone-like effects on human behavior – a proof of principal study examining the impact of the putative pheromone Hedion”. Projekt realizować będzie wspólnie z tamtejszymi badaczami: prof. Thomasem Hummelem, prof. Antje Haehner i prof. Iloną Croy.


10 czerwca w naszym Instytucie gościł dr Ferdinando Fornara z Wydziału Edukacji, Psychologii i Filozofii Uniwersytetu Cagliari we Włoszech, światowej sławy specjalista z zakresu psychologii środowiskowej i psychologii zachowań proekologicznych, redaktor czasopisma "Journal of Environmental Psychology". Dr Fornara zaproszony został do Wrocławia w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility, w ramach którego finansowane są krótkie wizyty dydaktyczne pracowników w ośrodkach zagranicznych. Spotkanie zorganizował i poprowadził dr Marcin Czub z Zakładu Psychologii Ogólnej....


Wiele w naszym Instytucie się ostatnio dzieje, ale nie było w nim jeszcze Dnia Dziecka. W ubiegłym roku Pracownia dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, działająca pod opieką dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak z Zakładu Psychologii Rozwoju, zorganizowała dla naszych studentek i studentów warsztaty "Czy psycholog boi się dzieci?", w tym roku z kolei z jej inicjatywy odbyła się 1 czerwca detektywistyczna gra terenowa dla dzieci. Brały w niej udział dzieci naszych wykładowców i pracowników.....


Z dumą zawiadamiamy, że prof. Małgorzata Sobol - Kwapińska z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu otrzymała dofinansowanie projektu badawczego "Lęk dentystyczny jako czynnik ryzyka problematycznego korzystania z Facebooka i stosowania substancji psychoaktywnych". Grant został przyznany w ramach Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym Ministerstwa Zdrowia na kwotę 65 500 złotych.....


Psychogrill to impreza integracyjna studentów i pracowników naszego Instytutu, organizowana cyklicznie w okolicach maja na instytutowym dziedzińcu.


Z dumą informujemy, że Dyrektor naszego Instytutu prof. dr hab. Piotr Sorokowski został wybrany członkiem pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.


Przy wsparciu Instytutu Psychologii już od kilku lat organizowany jest wiosną psychologiczno-historyczny Larp, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przeszłości naszego miasta, w latach 20., 30. i 40. XX wieku, w okołowojennych realiach ówczesnego Breslau. Tegoroczna piąta edycja odbyła się w sobotę 6 kwietnia pod hasłem"Breslau 1941. Ab Ovo". Była okazją do przyjrzenia się niełatwej historii samego Wrocławia i jego mieszkańców, trudnych decyzjom, wyborom i historycznym uwikłaniom. Koordynatorką wydarzenia jak zawsze była dr Dorota Chmielewska - Łuczak z Zakładu Psychologii Rozwoju.


Miło nam poinformować, że dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości naszego Instytutu otrzymała w ramach grantu SONATA Narodowego Centrum Nauki dofinansowanie w kwocie 510 000 zł na realizację projektu "Mam talent? Ukryte teorie na temat natury zdolności prezentowane w programie rozrywkowym i ich rola w kształtowaniu przekonań o kreatywności".


W piątek 26 kwietnia w naszym Instytucie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Naszym gościem był wybitny polski psycholog Profesor Jan Strelau. Profesor jest autorem przełomowej w psychologii pracy "Temperament i typ układu nerwowego", w której wyłożył opracowaną przez siebie oryginalną Regulacyjną Teorię Temperamentu, a także wielu artykułów naukowych. Jest również współautorem najważniejszych narzędzi do pomiaru temperamentu, adoptowanych do wielu wersji językowych i powszechnie używanych na świecie. Studentom znany jest również jako autor i współautor licznych podręczników akademickich, takich chociażby jak "Psychologia temperamentu", "Psychologia różnic indywidualnych" czy "Psychologia. Podręcznik akademicki". W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo - dydaktycznej, za podejmowaną wieloletnią pracę zawodową i działalność społeczną. Jest też laureatem wielu innych prestiżowych odznaczeń i nagród, m. in. tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody New Europe Prize czy Nagrody Life-Time Achievement, przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Osobowości.


W dniach 12-13 kwietnia 2019 w Pałacyku przy Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie odbyło się organizowane cyklicznie przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XII Seminarium Neuropsychologiczne "Mózg aktywny". Współorganizatorem tegorocznej edycji był Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


23 marca w naszym Instytucie odbył się gościnny wykład "Czy religię da się badać w laboratorium?" dra Martina Langa. Dr Lang jest absolwentem religioznawstwa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, pracował też w charakterze post-doc na wydziale Antropologii Uniwersytetu w Connecticut i na wydziale Biologii Ewolucyjnej Człowieka na Uniwersytecie Harvarda. Jest członkiem berneńskiej grupy LEVYNA - laboratorium eksperymentalnych badań nad religią.


19 marca w naszym Instytucie odbyło się spotkanie pod hasłem "Psychologiczne aspekty mistrzostwa sportowego". W trakcie jego trwania rozważane były główne cele i zadania współczesnej psychologii sportu, rola psychologa sportowego i psychologii w sporcie, a także ważne aspekty wsparcia psychologicznego z punktu widzenia sportowców. Naszymi gośćmi byli prof. dr. hab. Jan Blecharz z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie, psycholog polskiej ekipy na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville i Salt Lake City, pracujący m. in. z polską kadrą skoczków narciarskich oraz Renata Mauer - Różańska, wybitna polska strzelczyni, dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka mistrzostw świata. Spotkanie poprowadziła dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju.


Tegoroczny Dzień Kobiet w naszym Instytucie świętowaliśmy przez kilka dni. Tydzień Kobiet pomyślany został jako cykl spotkań wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Całość zorganizowana została w dniach 4 - 8 marca przez Studenckie Koło Naukowe Genderówka, działające przy Instytucie Psychologii od ubiegłego roku pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej Psychologii Społecznej.


Pracownia HR działa przy naszym Instytucie z inicjatywy i pod opieką dr Magdaleny Ślazyk - Sobol z Zakładu Psychologii Zarządzania. O wielu miesięcy integruje ona studentki i studentów zainteresowanych psychologią biznesu i organizacji, szkoli, edukuje, angażuje w projekty wewnątrz Uniwersytetu Wrocławskiego, a także wspomagające pracę dolnośląskich firm. Na koncie działań pracowni są już: profesjonalne diagnozy i opracowania działań prorozwojowych dla wrocławskiego studia architektonicznego i firmy z obszaru IT, sesje coachingowe z kadrą zarządzającą, organizacja otwartych wykładów, spotkań i warsztatów w ramach Instytutu Psychologii.


W kwietniu 2017 r. w naszym Instytucie, w ramach programu VISITING PROFESSORS, gościł wybitny amerykański teoretyk osobowości, metodolog i historyk psychologii - profesor James T. Lamiell z Georgetown University, Washington DC (USA). Głównym powodem wizyty Profesora we Wrocławiu był fakt, iż to właśnie tu przez 19 lat wykładał i pracował naukowo jeden z najważniejszych psychologów w historii - Wiliam Stern, twórca mi. in. pojęcia IQ oraz prekursor psychologii róznic indywidualnych, rozwojowej, sądowej oraz personalizmu. Profesor Lamielle jest autorem książki „William Stern (1871–1938): A Brief Introduction to His Life and Works” („William Stern (1871-1938): Krótkie wprowadzenie do jego życia i dzieł”), miłośnikiem, znawcą i popularyzatorem myśli Wiliama Sterna we współczesnej psychologii.


W czwartek 24 listopada w naszym Instytucie odbyło się pierwsze z cyklu otwartych spotkań "Kij w mrowisku! czyli gorące tematy, na które warto rozmawiać". Naszym gościem był profesor Bogusław Pawłowski, wybitny antropolog, autor dziesiątek publikacji naukowych, popularnonaukowej publikacji "Nagi umysł", a także ekspert w programie "Ślub od pierwszego wrażenia". Spotkanie poświęcone było problematyce związków monogamicznych, dyskutowano na nim kwestie ich ulotności oraz konsekwencji, z jakimi może się łączyć monogamia we współczesnym świecie.


W piątek 27 stycznia w Instytucie Psychologii odbyło się czwarte już spotkanie z cyklu "Kij w mrowisku! czyli gorące tematy, na które warto rozmawiać". Tym razem naszym gościem był Profesor Bogdan Wojciszke, niezwykle ceniony i popularny psycholog społeczny, autor książek "Psychologia miłości", podręcznika akademickiego "Psychologia społeczna" oraz bardzo bardzo wielu, cenionych w Polsce i na świecie artykułów naukowych.


W piątek 11 stycznia w naszym Instytucie gościła prof. dr. hab. Katarzyna Schier, wybitna uczona, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autorka głośnej ostatnio książki "Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Pani Profesor na co dzień pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a pracę naukową z powodzeniem łączy praktyką kliniczną. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym ważnych, czytanych i dyskutowanych pozycji książkowych, prezentujących wyniki badań własnych oraz studia kliniczne.


Miło nam poinformować, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała nagrodę za osiągnięcia naukowe w roku 2018, fundowaną przez Sekcję Badań nad Węchem i Smakiem Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego.


W środę 29 listopada w naszym Instytucie gościła prof. Herta Flor, neuropsycholożka na Uniwersytecie w Heidelbergu, światowej sławy specjalistka w zakresie leczenia bólu, dyrektor naukowa Instytutu Neuropsychologii i Psychologii Klinicznej w Centralnym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Mannheim, laureatka wielu prestiżowych nagród (m.in. Nagrody Naukowej Maxa Plancka) oraz członkini ważnych instytucji naukowych (m.in. Academii Europaea oraz Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina). Profesor Herta Flor przyjechała do Instytutu Psychologii na zaproszenie dr Joanny Piskorz i dra Marcina Czuba. Wygłosiła wykład pt. "From acute to chronic pain: the role of learning and cerebral plasticity". Wykład był tłumaczony i miał charakter otwarty.


Z okazji Światowego Dnia Życzliwości 21 listopada w Instytucie Psychologii miało miejsce spotkanie z Katarzyną Miller, psycholożką, psychoterapeutką, filozofką, pisarką, felietonistką, postacią tyleż cenioną i uznaną, co popularną i rozpoznawalną. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Perwersyjny smak trucizny”, zorganizowane zostało przy współpracy z czasopismem Zwierciadło, a jego tematyka oscylowała wokół najnowszej książki Katarzyny Miller pt. "Instrukcja obsługi ludzi toksycznych". Prowadziła je dr Marta Kochan – Wójcik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


W poniedziałek 29 października w Instytucie Psychologii gościła Zofia Milska - Wrzosińska, ceniona psychoterapeutka psychodynamiczna, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożycielka i szefowa Laboratorium Psychoedukacji. Zorganizowane wspólnie z wydawnictwem PWN spotkanie pod hasłem "Psychoterapia dziś. Rozmowy" miało charakter otwarty, zgromadziło pełną aulę słuchaczek i słuchaczy, a poprowadziła je dr Małgorzata Włodarczyk z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu.


28 maja mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Psychologii światowej sławy psychologa, legendę współczesnej psychologii społecznej - Profesora Philipa Zimbardo. Profesor zgodził się nas odwiedzić pomimo wielu innych zobowiązań, napiętego terminarza spotkań oraz sędziwego już wieku. Z uwagi na to ostatnie, spotkanie przebiegało w formule niewykładowej, a zebrana w Auli naszego Instytutu publiczność oraz goście mieli okazję zobaczyć nie tylko samego Profesora, ale też kilka nietypowych atrakcji, które na jego cześć przygotowali nasi studenci i doktoranci.


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


14 grudnia w Instytucie Psychologii odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu "Kij w mrowisku! czyli ważne tematy, na które warto rozmawiać". Tym razem naszymi gośćmi byli dr Wojciech Małecki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz - niekwestionowana gwiazda i gość specjalny - Marek Krajewski, pisarz, autor kilkunastu popularnych powieści kryminalnych.