wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. UWr Białek Michał Instytut Psychologii
2. dr hab. prof. UWr Białek Michał Instytut Psychologii
3. dr hab. prof. UWr Borecka-Biernat Danuta Instytut Psychologii
4. dr hab. prof. UWr Brytek-Matera Anna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
5. dr hab. prof. UWr Karwowski Maciej Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
6. dr hab. prof. UWr Lachowicz-Tabaczek Kinga Instytut Psychologii
7. dr hab. prof. UWr Oleszkowicz Anna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
8. dr hab. prof. UWr Senejko Alicja Instytut Psychologii
9. dr hab. prof. UWr Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
10. dr hab. prof. UWr Sorokowska Agnieszka Instytut Psychologii
11. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
12. dr hab. prof. UWr Sorokowski Piotr Instytut Psychologii
13. dr hab. Kowal Jolanta Instytut Psychologii
14. dr hab. Luty Jerzy Instytut Psychologii
15. dr hab. Poprawa Ryszard Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
16. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
17. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
18. dr Bartosz Bogna Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
19. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
20. dr Bąk Olga Instytut Psychologii
21. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
22. dr Błoch Bogusława Instytut Psychologii
23. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
24. dr Chmielewska-Łuczak Dorota Instytut Psychologii
25. dr Czepczor-Bernat Kamila Instytut Psychologii
26. dr Czub Marcin Instytut Psychologii
27. dr Dębska Urszula Instytut Psychologii
28. dr Durniat Katarzyna Instytut Psychologii
29. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
30. dr Frąckowiak Tomasz Instytut Psychologii
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych