Dziekanat

ul.Szewska 48, 50-139 Wrocław


Kierownik Dziekanatu, tel: 71 3432 855
mgr Renata Majak 
renata.majak@uwr.edu.pl


Dziekanat Studiów Stacjonarnych, tel: 71 3752 223, 71 3752 736, 71 3752 993, 695651804 

Godziny przyjęć studentów:
"W indywidualnych sytuacjach - poza wyznaczonymi godzinami pracy Dziekanatu, proszę o uzgadnianie terminu wizyt bezpośrednio z pracownikiem administrującym kierunek studiów w Dziekanacie"

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-14.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Danuta Malicka
danuta.malicka@uwr.edu.pl
Historia Sztuki, Kulturoznawstwo, Muzykologia

Oliwia Żygadło (w zastępstwie za Elżbieta Skraburska)
oliwia.zygadlo@uwr.edu.pl
Pedagogika studia 3-letnie, Pedagogika Specjalna (jednolite magisterskie)

mgr Elżbieta Dedich
elzbieta.dedich@uwr.edu.pl
Pedagogika 2-letnia  (II-go stopnia), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (jednolite magisterskie),Interdyscyplinarne Studia Europejskie (II-go stopnia)

mgr Katarzyna Kopka
katarzyna.kopka@uwr.edu.pl
Psychologia-studia stacjonarne (jednolite magisterskie)

mgr Katarzyna Turlej
katarzyna.turlej@uwr.edu.pl
Militarioznawstwo (I-go stopnia), Historia 3-letnie  (I-go stopnia), Historia w Przestrzeni Publicznej  (II-go stopnia), Dziedzictwo Kultury Materialnej  (I-go stopnia), Historia 2-letnie  (II-go stopnia)


Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, tel: 71 3752 274, 695656139

Godziny przyjęć studentów:
"W indywidualnych sytuacjach - poza wyznaczonymi godzinami pracy Dziekanatu, proszę o uzgadnianie terminu wizyt bezpośrednio z pracownikiem administrującym kierunek studiów w Dziekanacie"

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-14.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Danuta Grychowska
danuta.grychowska@uwr.edu.pl
Psychologia- studia niestacjonarne (jednolite magisterskie)

Wioletta Milczarek
wioletta.milczarek@uwr.edu.pl
Pedagogika 2-letnia  (II-go stopnia), Pedagogika 3-letnia  (I-go stopnia), Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna- 5-letnie (jednolite magisterskie), APD, Pedagogika Specjalna (I-go stopnia)

Artur Boba 
artur.boba@uwr.edu.pl
Archeologia,Historia studia niestacjonarne, Etnologia,European Cultures


Dziekanat Studiów Doktoranckich, tel: 71 3752 557  

Godziny przyjęć studentów:
"W indywidualnych sytuacjach - poza wyznaczonymi godzinami pracy Dziekanatu, proszę o uzgadnianie terminu wizyt bezpośrednio z pracownikiem administrującym kierunek studiów w Dziekanacie"

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-14.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr Małgorzata Wicik 
malgorzata.wicik@uwr.edu.pl
MOST, Erasmus +


Obsługa Kolegiów Szkoły Doktorskiej, tel: 71 3752 274  

Godziny przyjęć studentów:
"W indywidualnych sytuacjach - poza wyznaczonymi godzinami pracy Dziekanatu, proszę o uzgadnianie terminu wizyt bezpośrednio z pracownikiem administrującym kierunek studiów w Dziekanacie"

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-14.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

Artur Boba 
artur.boba@uwr.edu.pl


Dziekanat - Stypendia i zapomogi, tel: 71 3752 974

Godziny przyjęć studentów:
"W indywidualnych sytuacjach - poza wyznaczonymi godzinami pracy Dziekanatu, proszę o uzgadnianie terminu wizyt bezpośrednio z pracownikiem administrującym kierunek studiów w Dziekanacie"

poniedziałek:

11:00-14.30

wtorek:

11:00-14.30

środa:

nieczynne

czwartek, piątek:

9:00-12.30

mgr inż. Agata Tomaszewska (tel. 695655761)
agata.tomaszewska@uwr.edu.pl
archeologia, kulturoznawstwo, muzykologia, interdyscyplinarne studia europejskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, historia w przestrzeni publicznej, historia studia stacjonarne, historia sztuki studia stacjonarne, pedagogika studia stacjonarne

mgr Anna Michalska (tel. 695655642)
anna.michalska2@uwr.edu.pl
psychologia, dziedzictwo kultury materialnej, etnologia i antropologia kulturowa, militarioznawstwo, pedagogika specjalna, historia studia niestacjonarne, historia sztuki studia wieczorowe, pedagogika studia niestacjonarne 


Informatycy: tel: 71 3752 992

Damian Grzegorczyk
damian.grzegorczyk@uwr.edu.pl
Maciej Kryś 
maciej.krys@uwr.edu.pl