Granty realizowane

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki

Zespół badawczy, w którego skład wchodzą pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął realizację projektu badawczego, uzyskanego w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki – Opus 6. Kierownikiem projektu jest dr hab. Petr Skalnik, a głównym wykonawcą dr Monika Baer. Ponadto w skład zespołu wchodzą: dr Konrad Górny i dr Mirosław Marczyk oraz mgr Ewa Kruk, nasza absolwentka, obecnie doktorantka Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze. W składzie zespołu znaleźli się też nasi koledzy z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Marcin Brocki i dr Marek Pawlak. Celem projektu badawczego zatytułowanego Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki jest eksploracja i analiza wielowymiarowych i powiązanych procesów kulturowych, społecznych, politycznych i ekonomicznych, będących jednocześnie rezultatem i kontekstem interakcji pomiędzy PGE Elektrownią Opole S.A. a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, przede wszystkim w związku z planowaną rozbudową 5 i 6 bloku elektrowni. Podstawowe zadania badawcze obejmują: (1) budowanie ram analitycznych umożliwiających studia złożonych relacji pomiędzy społecznością lokalną a inwestycją przemysłową; (2) rozwijanie perspektyw pozwalających na teoretyczne i praktyczne zrozumienie przestrzeni konfliktów, napięć i współpracy, które wyłaniają się na przecięciach interesów osadzonych w specyfice skal lokalnych, państwowych, europejskich i globalnych; (3) pogłębienie naukowego pojmowania ambiwalentnych dyskursów i praktyk pojawiających się na skutek przyspieszonej zmiany (accelerated change). Realizacja powyższych zadań wiąże się ze szczegółową analizą obszarów badawczych ukonstytuowanych przez: działania polityczne; procesy gospodarcze; procesy migracyjne i mobilność społeczno-ekonomiczną; problematykę związaną z płcią; oraz dynamikę relacji etnicznych i międzygrupowych.

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe

Dr hab. Monika Baer, dr Katarzyna Majbroda i dr Janina Radziszewska z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego realizują projekt DIVERCITY: Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693). Skupiający 10 instytucji z 6 krajów europejskich projekt, którym kieruje dr Olga Jubany (Universitat de Barcelona), ma na celu zdiagnozowanie dyskursów, przedstawień i praktyk związanych z homofobią i transfobią w małych i średnich miastach europejskich; opisanie lokalnych inicjatyw nastawionych na walkę z homofobią i transfobią oraz niedostatków przedsięwzięć w tym zakresie; wymianę doświadczeń i dobrych praktyk celem ich implementacji tam, gdzie ich brakuje oraz zaproponowanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych i społecznych umożliwiających zapobieganie i zwalczanie homofobii i transfobii.