Aktualności

W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca


Rhetoric and Social Relations. Dialectics of Bonding and Contestation


Zachęcamy studentki i studentów do udziału w projekcie Fundacji Urban Memory


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Komisja Etnograficzna PAU ogłosiły rozpoczęcie współpracy pod sztandarem Młodej Antropologii.


9 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Zapraszamy do wysłuchania audycji Polskiego Radia, w których opowiadamy o tym wydarzeniu i naszej dyscyplinie.


Zapraszamy do lektury


Polecamy książkę dr. Grzegorza Dąbrowskiego


W ostatnim numerze Przeglądu Uniwersyteckiego na rok 2020 znalazł się tekst dr. Michała Mokrzana na temat jego książki "Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania"


Zapraszamy do udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 25 listopada o godzinie 18:30.


dr. hab. prof. UWr Grzegorza Pełczyńskiego