Biblioteka

Uwaga !

Od 25.05.2020 r. Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej wznawia działalność w pełnym wymiarze godzin pod warunkami wymuszonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). W związku z tym ustala się, że:

  1. Książki i czasopisma należy zamawiać przez e-mail (magdalena.bednarek@uwr.edu.pl) dzień wcześniej, do godziny 14.00. Proszę podać sygnaturę i tytuł książki, w przypadku czasopism: rok i numer woluminu. Proszę upewnić się mailowo lub telefonicznie, czy publikacja została przygotowana.
  2. Używane przez czytelników publikacje będą poddawane kwarantannie.
  3. Można zwracać książki oraz rozliczać karty obiegowe.
  4. Czytelnia i katalogi kartkowe będą niedostępne do odwołania. Sygnatury książek należy odnaleźć w katalogu VIRTUA (https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system)
  5. W bibliotece może przybywać  jeden czytelnik.
  6. W kolejce należy zachować odległość co najmniej 1,5 m.
  7. Każdy zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej i odkażenia rąk (dozownik z płynem odkażającym znajduje się przy portierni oraz w bibliotece).

Z poważaniem

Magdalena Bednarek
Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
Tel. 713752471
e-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl

 

Katedra ma własną bibliotekę zakładową posiadającą ponad 13000 woluminów druków zwartych i ok. 4800 woluminów druków ciągłych oraz zbiory kartograficzne. Są to prace związane tematycznie ściśle z naukami etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi. W skali ostatnich 5 lat księgozbiór zwiększa się średnio o ok. 300 woluminów rocznie. Gromadzone są przede wszystkim materiały z badań terenowych (wywiady) oraz zbiory ilustracyjne i fotograficzne. Studenci mogą korzystać również ze zbiorów Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego liczących ok. 50 tysięcy woluminów z zakresu etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki i nauk pokrewnych. Do dyspozycji studentów pozostaje również Biblioteka im. Ossolińskich oraz Biblioteka Uniwersytecka i biblioteki innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Kontakt:
mgr Magdalena Bednarek, starszy bibliotekarz
E-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 11
Telefon: (071) 3752471

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.40-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
Piątek 9.00– 12.00

UWAGA: W sierpniu biblioteka będzie nieczynna.

Zachęcamy studentów do korzystania z księgozbiorów następujących bibliotek:
Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Biblioteka Ossolineum