Kierunki studiów

Etnologia i antropologia kulturowa:

- I stopnia stacjonarne
- II stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Etnologia i antropologia kulturowa to studia o człowieku i jego kulturze. Podczas nich dowiesz się, w jaki sposób kultura determinuje nasze życie, zrozumiesz wiele zachowań ludzkich i odsłonisz ich źródła. Poznasz najważniejsze metody interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych. Odkryjesz także bogactwo i różnorodność kultur całego świata. Problemy te zgłębisz dzięki licznym zajęciom specjalistycznym, jak na przykład etnologia Polski i Europy, etnologia społeczeństw pozaeuropejskich, sztuka ludowa, folklorystyka, antropologia religii, antropologia współczesności czy antropologia płci i seksualności. Wiedzę specjalistyczną wzbogacą przedmioty z zakresu nauk pokrewnych, takie jak filozofia współczesna, filozofia języka i kultury, socjologia czy językoznawstwo, oraz liczne zajęcia fakultatywne. Etnograficzne badania terenowe uzupełnią wiadomości teoretyczne i pozwolą Ci na szersze spojrzenie na wiele zagadnień społecznych i kulturowych. Studia przygotują Cię do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych i w mediach. Pracować możesz także w instytucjach i firmach, w których prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, a także w instytucjach pozarządowych i administracji publicznej.