Zespoły

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

dr Michał Mokrzan - przewodniczący, członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

dr Mirosław Marczyk

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr - przewodniczący, członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Katarzyna Majbroda