wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. nadzw. UWr Klementowski Robert Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. dr hab. prof. nadzw. UWr Kłosek Eugeniusz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. dr hab. prof. nadzw. UWr Syrnyk Jarosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. dr hab. Baer Monika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. dr hab. Chojnacki Włodzimierz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. dr hab. Pełczyński Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. dr Banasiewicz-Ossowska Ewa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. dr Boguszewicz Artur Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. dr Dąbrowski Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. dr Górny Konrad Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. dr Majbroda Katarzyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. dr Marczyk Mirosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. dr Michalska Małgorzata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. dr Mokrzan Michał Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. dr Radziszewska Janina Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. mgr Dąbrowska Wioletta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. mgr Husak Anna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. mgr Nowakowska Marta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. mgr Songin Marta Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. mgr Zarzycki Jakub Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. Baka Anna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
22. Baraniak Karolina Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
23. Ferster Piotr Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
24. Frąszczak Daniela Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
25. Jabłoński-Weryński Szymon Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
26. Kokocińska Anna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
27. Kruk Ewa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
28. Orzechowski Rafał Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
29. Pawlak Marek Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
30. Pietrowiak Kamil Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej