Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że Dziekan WNHiP prof. dr hab. Przemysław Wiszewski w dniu 14 maja 2018 roku od godziny 9.00 do godz. 16.00 ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (doktorów i magistrów) do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym w celu wyboru przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020) Pierwsze zebranie odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.30 w auli Instytutu Pedagogiki przy ul. Dawida 1. Drugie zebranie (w przypadku braku kworum na pierwszym zebraniu wyborczym) odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 14.30 w sali 201 Instytutu Archeologii przy ul. Szewskiej 48.


W związku wyborami przedstawicieli pracowników w grupie pozostałych nauczycieli akademickich do rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (wybory uzupełniające na kadencję 2016-2020), Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 25 kwietnia od godziny 13.30 do godziny 16.30 dla pracowników naukowo-dydaktycznych (doktorów i magistrów).