wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. prof. UWr Baer Monika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. dr hab. prof. UWr Klementowski Robert Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. dr hab. prof. UWr Kłosek Eugeniusz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. dr hab. prof. UWr Pełczyński Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. dr hab. prof. UWr Syrnyk Jarosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. dr hab. Majbroda Katarzyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
7. dr hab. Majbroda Katarzyna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
8. dr Banasiewicz-Ossowska Ewa Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
9. dr Boguszewicz Artur Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
10. dr Dąbrowski Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
11. dr Górny Konrad Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
12. dr Marczyk Mirosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
13. dr Marczyk Mirosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
14. dr Michalska Małgorzata Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
15. dr Mokrzan Michał Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
16. dr Radziszewska Janina Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
17. dr Zarzycki Jakub Instytut Historii Sztuki
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
18. dr Zarzycki Jakub Instytut Historii Sztuki
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
19. mgr Bednarek Magdalena Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
20. mgr Husak Anna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
21. Zaremba Alicja Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej