dr Konrad Górny

Zainteresowania naukowe

Antropologia i socjologia społeczności lokalnych, wielokulturowość, pogranicza kulturowe, antropologia kultury społeczeństw pozaeuropejskich, antropologia filmu, antropologia miasta, metodologia badań terenowych

Książki autorskie

Antropologiczno-socjologiczne studium społeczności lokalnych w okresie transformacji. Przypadek Włodawy i powiatu włodawskiego, Wrocław 2003.

Na Bugu we Włodawie ... Refleksje nad folklorem, historią i współczesnością, Włodawa 2003 (wspólnie z Mirosławem Marczykiem).

Redakcje naukowe

Uwagi w kwestii poznania. Księga Jubileuszowa prof. Adama Palucha, red. JacekBardan i Konrad Górny, Kolbuszowa – Wrocław 2013.

Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, red. K. Górny, M. Marczyk, Wrocław 2009.

Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław 2006.

Artykuły (wybrane)

Nie tylko o konopiach – Sula Benet (Sara Benetowa), [w:] Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, pod red. Grażyny Kubicy i Katarzyny Majbrody, "Archiwum Etnograficzne", t. 57, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2014, s. 204-210.

Współczesne procesy kreowania świadomości lokalnej. (Przypadek pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego), [w:] Dynamika akulturacie na etnickejhranici, red. B. Michalik, Nitra 2011, s. 158-163.

Pogranicze – powszechne i wieloznaczne, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2010, nr 1-2(12-13), s. 27-32.

Antropologizowanie antropologii, [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko-proces-perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009, s. 41-48.

Wartościowanie czasu i waloryzacja przestrzeni w medycynie ludowej, w: Współpraca na polu medycyny miedzy Niemcami i Polakami, M. Sachs, B. Płonka-Syroka, F. Dross (red.), Wrocław 2008, s. 327-340.

Antropologów kłopoty z zaangażowaniem, [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystancji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2007, s. 143-150.

Antropologia i socjologia – nieuzasadnione oddalenie, [w:] Granice dyscyplin-arne whumanistyce, Red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006, s. 69-76.

Badania terenowe albo o potrzebie etnografii, w: Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, Red. M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski, Wrocław 2006, s. 91 – 98.

Czy istnieje antropologia filmu w Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2005, nr 1 (7), s. 13-18.

Pograniczne geniusloci czy przygraniczna gra w wielokulturowość, w: Dylematy wielokulturowości, W. Kalaga (red.), Kraków 2004, s. 177-190.

Obecna przeszłość – lokalne wymiary historii, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2004, nr 1 (6), s. 37-46.

Kreowanie społeczności lokalnej: przypadek Włodawy, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2003, nr 2 (3), s. 65 – 72.

Recenzje (wybrane)

Kultura pogranicza, Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza. Kudowa Zdrój – tożsamość i zbliżenie, red. R. Gładkiewicz, Kudowa Zdrój 2008, [w:] Českykoutek v Kladsku, „Kladskysbornik” nr 5, Hradec Kralove 2008, s. 333-334.

Antropologia kresów; Kresy – pojecie i rzeczywistość, Zbiór studiów pod red. Kwiryny Handke, Warszawa 1997, „Literatura ludowa” 2003, nr 1, s. 57-60.

Etnografia, film i PRL; Grzegorz Pełczyński, Dziesiąta muza w stroju ludowym. O wizerunku chłopskiej kultury w kinie PRL, Poznań 2002, „Literatura ludowa” 2003, nr 2, s. 61-62.

Projekty badawcze

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, 2014-2017, NCN, wykonawca.

Społeczność lokalna w polskich badaniach etnologicznych, KEiAKUWr.

Członkostwo w redakcjach

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, sekretarz redakcji

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Aktualnie prowadzone zajęcia

Etnologia społeczeństw pozaeuropejskich

Antropologia filmu

Seminarium licencjackie

Badania empiryczne