dr hab. Monika Baer, prof. Uniwersytetu

Zainteresowania naukowe

Problematyka teoretyczno-metodologiczna antropologicznych studiów płci/seksualności w powiązaniu z interdyscyplinarnymi studiami gender i queer; tematyka dotycząca tzw. procesów transformacyjnych w środkowo-wschodniej Europie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z płcią/seksualnością i społeczeństwem obywatelskim; zagadnienia społeczno-kulturowych uwarunkowań nauki, w tym specyfiki dyscyplin społecznych/humanistycznych w kontekstach „postsocjalistycznych”.

Książki autorskie

Między nauką a aktywizmem. O polityczności, płci i antropologii, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 2014.

Women’s Spaces: Class, Gender and the Club. An Anthropological Study of the Transitional Process in Poland, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.

Redakcje naukowe

(z A. Kościańską), Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne, numer monograficzny „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej”, 1(20), 2014.

(z M. Lizurej), Z odmiennej perspektywy: Studia queer w Polsce, Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, 2007.

(z E. Pakszys) Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju, Poznań, Wydawnictwo Humaniora, 2003.

Artykuły

Anthropology and Gender/Queer Studies in Contemporary Poland. A Personally Situated View, [w:] Twilight Zone Anthropology. A Voice from Poland, M. Buchowski (red.), Herefordshire, Sean Kingston Publishing, w druku, 2016.

Płeć i procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku. Studium przypadku, „Rocznik Antropologii Historii”, 2(7), s. 291-305, 2014.

Think Globally, Act Locally? Anthropological Strategies in/of Central-Eastern Europe, “Cargo: Journal for Cultural/Social Anthropology”, 12 (1-2), s. 19-34, 2014.

Claude Lévi-Strauss w debatach „zwrotu politycznego” antropologii angloamerykańskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 1-2(14-15), s. 57-71, 2011.

L’invisible visible. Genre, sexualité et société civile, „Ethnologie française, 16(2), s. 245-255, 2010.

Antropologiczny „inny”. Orientalizacja czy potencjał krytyczny?, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 1-2(12-13), s. 5-25, 2010.

Transformacje transformacji. O problemach antropologii postsocjalizmu,[w:] K. Górny i M. Marczyk (red.), Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, s. 33-56, 2009.

„Let Them Hear Us!” The Politics of Same-Sex Transgression in Contemporary Poland, [w:] H. Donnan i F. Magowan (red.), Transgressive Sex. Subversion and Control in Erotic Encounters, New York, Oxford, Berghahn Books, s. 131-150, 2009.

„Męskość” w ujęciu antropologicznym, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach, Warszawa, Wydawnictwo DiG, s. 3-16, 2008.

W poszukiwaniu (nie)tożsamości. Kilka uwag na temat praktyki queer w akademickim dyskursie aktywistycznym, [w:] M. Baer i M. Lizurej (red.), Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, s. 93-112, 2007.

W kręgu wykluczeń. Antropologiczne refleksje nad kategoriami tożsamości w narracjach gender studies, [w:] T. Basiuk, D. Ferens i T. Sikora (red.), Parametry pożądania, Kraków, Universitas, s. 15-36, 2006.

O antropologii, polityce i tożsamości. Zaproszenie do dyskusji, [w:] M. Brocki, K. Górny i W. Kuligowski (red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, s. 71-90, 2006.

Niebezpieczne związki. Szkic o antropologii i feminizmie, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek i M. Śliwa (red.), Granice dyscyplin-arne w humanistyce, Olsztyn, Colloquia Humaniora, s. 85-102, 2006.

Płeć i procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku. Studium przypadku, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 1(7), s. 91-106, 2005.

Najzdrowszy ze sceptycyzmów? Koncepcje płci i seksualności w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] M. Radkiewicz (red.), Gender. Konteksty, Kraków, Wydawnictwo Rabid, s. 11-25, 2004.

In Search of Identity? Reflections on the Category of „Women” in Transitional Poland, [w:] L. Mróz i Z. Sokolewicz (red.), Between Tradition and Postmodernity: Polish Ethnography at the Turn of the Millenium, Warszawa, Wydawnictwo DiG, s. 63-80, 2003.

Granty

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, projekt realizowany w konsorcjum kierowanym przez Universitat de Barcelona, 2015-2017, źródło finansowania: Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020), numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693, kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, projekt realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, 2014-2017, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, numer grantu 2013/11/B/HS3/03895, główny wykonawca.

The Use and Abuse of Sex and Gender Categories. Reflections on American Scholarly Discourse and Polish Social/Cultural Practice, projekt realizowany w Women’s and Gender Studies Department, Rutgers, The State University of New Jersey w okresie 20.01.-20.07.2004, źródło finansowania: Kosciuszko Foundation Fellowship, kierownik projektu.

Członkostwo w redakcjach

„Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” (Lista MNiSW B), członek redakcji.

„Prace Etnograficzne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Lista MNiSW B), członek rady naukowej.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, członek

European Association of Social Anthropologists, członek

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, członek

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia stosowana

Antropologia płci i seksualności

Metodologia nauk społecznych

Antropologia postsocjalizmu

Teoria kultury