dr hab. Robert Klementowski, prof. Uniwerystetu

Zainteresowania naukowe

Historia najnowsza Polski i powszechna, polityczna i gospodarcza (szczególnie zimna wojna, atomistyka, dzieje służb specjalnych); historia literatury (szczególnie różne odiany fantastyki); antropologia pamięci; antropologia literatury.

Książki autorskie

Zgorzelecka bezpieka 1945-1990, Wrocław 2014.

„My wszyscy jesteśmy od pracy fizycznej…”. Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu 1945-1956, Bolesławiec-Wrocław 2012.

Jeleniogórskie orlęta, Jelenia Góra 2011.

W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce w latach 1948-1973, Wrocław 2010.

Służba Bezpieczeństwa na ziemi lwóweckiej (1957-1990), Wrocław 2009.

Urząd Bezpieczeństwa w Lubinie (1945-1956), Lubin 2007.

Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945-1956), Wrocław 2006.

Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70 i 80, Toruń 2003.

Redakcje naukowe

Wojsko w Polsce „Ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wrocław 2014.

Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014.

Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014.

Głogów w latach 1945-1990. Studia z dziejów miasta, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2014.

Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa. Studia i materiały IPN, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012.

Z dziejów przemysłu po 1945 roku, red. E. Kościk, R. Klementowski, Wrocław 2012;

Budujemy socjalizm…, Wrocław 2010 (redakcja z S. Ligarskim).

Artykuły

Życie pod kontrolą. Losy Józefa i Włodzimierza Włosków w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. LXII, 2007 nr 4, s. 495-506.

Nasza mała stabilizacja. Fantastyka polska w trzecim tysiącleciu, „Czas Fantastyki” 2005, nr 2, s. 7-13.

Działalność Jana Bogdziewicza „Czarnego Janka” jako przykład tzw. „czarnej legendy” podziemia po wojnie, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, R. XIII, 2004, nr 21, s. 95-110.

Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w rozwoju cywilizacji europejskiej, „Litteraria. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, R. XXIX, nr 254, red. J. Kolbuszowski, Wrocław 1998, s. 195-216.

W oczekiwaniu na boom. Polska fantastyka ostatnich kilkunastu lat, „Dykcja – pismo literacko-artystyczne” 1997, nr 7-8, s. 63-80.

Projekty badawcze

Centralny Projekt Badawczy „Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej” – od 2012 r.; finansowany przez Instytut Pamięci Narodowej; koordynator.

Członkostwo w redakcjach

„Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” – członek redakcji;

Seria wydawnicza Oddziału IPN we Wrocławiu

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia pamięci – wykład

Antropologia lingwistyczna – konwersatorium specjalizacyjne

Antropologia literatury – fakultet

Seminarium magisterskie