Informacje dla studentów

W związku z nieprzewidywaną zmianą planu zajęć wprowadzoną Komunikatem Rektora z dnia 29.03.2018 r., Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza godziny dziekańskie w dniu 4 kwietnia od godziny 9.00 do godziny 18.00 dla studentów studiów stacjonarnych.


KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim