Uwaga I rok studiów magisterskich! Informacja od dra Michała Mokrzana

Zgodnie z wymogami sanitarnymi w sali nr 2 może przybywać 14 osób. W związku z zaistniałym faktem, ćwiczenia z przedmiotu Współczesne nurty myśli antropologicznej w dniu 7 października br. odbędą się w następującej formie: w godzinach 10:45-11.20 zapraszam do sali osoby o nazwisku od A do Ł, w godzinach 11:40-12:15 osoby o nazwisku od M do Z. Ćwiczenia w tym dniu będą prowadzone także online za pomocą Microsoft Teams. Osoby, które wybiorą tę formę uczestniczenia w zajęciach proszę o dołączenie do zespołu "Współczesne nurty myśli antropologicznej Ćwiczenia I mgr 2020/2021 semestr zimowy" w MS Teams o godzinie 10:45. 

dr Michał Mokrzan