Informacje ogólne

21.10.2020

Biblioteka KEiAK jest nieczynna do odwołania.


Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć


W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne roczniki oraz zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi trybu prowadzenia zajęć w tzw. strefach żółtych, od 19 października zajęcia dydaktyczne na kierunku etnologia i antropologia kulturowa wracają do poprzedniej formy.


Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, a więcej informacji na temat form ich realizacji uzyskają Państwo bezpośrednio od osób prowadzących poszczególne przedmioty.W związku z notowanym w kraju wzrostem liczby zachorowań na SARS-CoV-2, w ramach działań zapobiegawczych zalecam, aby Studenci i Studentki, którzy nie muszą koniecznie osobiście załatwiać swoich spraw w Sekretariacie Katedry realizowali je w sposób zdalny: mailowo (z zastrzeżeniem konieczności korzystania z adresu uniwersyteckiego @uwr.edu.pl) lub telefonicznie. W budynku przy ul. Szewskiej 50/51 na parterze umieszczona jest skrzynka podawcza do przekazywania dokumentów.


Studenci i studentki I roku studiów magisterskich mogą zapisywać się na seminarium magisterskie w USOS od 06.10.2020, godz. 12:00 do 08.10.2020, godz. 12.00. Seminarium prowadzą w tym semestrze prof. Monika Baer i prof. Eugeniusz Kłosek. O zainteresowaniach badawczych obydwu osób można przeczytać w zakładce "Pracownicy i doktoranci". Liczba miejsc w obydwu grupach jest ograniczona.


Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone przez system USOS w dniach 06 października 2020 godz. 09:00 – 08 października 2020 godz. 09:00. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.


Informujemy, że na stronie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr zamieszczony został komunikat dotyczący przyjętej przez Radę Wydziału Uchwały w sprawie punktów ECTS.


Centrum Kształcenia na Odległość UWr. zaprasza do udziału w warsztatach z obsługi platformy E-edu oraz Microsoft Teams


Od 15.09.2020 r. Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej działa w pełnym wymiarze godzin pod warunkami wymuszonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r.Zachęcamy do lektury