Informacje ogólne

Rusza nabór do kolejnej edycji programu Buddy System, organizowanego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie Wrocławskim.


Nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych.


18.11.2020

Zapraszam do udziału w Targach Pracy i Praktyk KAMPRUS KARIERY, które odbędą się on-line w dniach 23.10-27.10. w godzinach 12:00-18:00


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniach 20.11.2020 lub 21.11.2020.


Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć


W związku z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia usług bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 29 listopada 2020 roku, Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej będzie nieczynna od 10 do 29 listopada. Jedyną formą działalności będzie skanowanie potrzebnych do zajęć publikacji na życzenie.


Polecamy uwadze komunikat rektora w sprawie funkcjonowania akademików


Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków od 1 do 30 października br. w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia w systemie studiów stacjonarnych, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.


Biuro Karier zaprasza na cykl webinarów w ramach Rozgrzewki mentoringowej: Kompetencje do BANI. Webinary poprowadzą Mentorki i Mentorzy, którzy podpowiedzą, jak radzić sobie w tym pandemicznym świecie.


W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne roczniki oraz zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi trybu prowadzenia zajęć w tzw. strefach żółtych, od 19 października zajęcia dydaktyczne na kierunku etnologia i antropologia kulturowa wracają do poprzedniej formy.


Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, a więcej informacji na temat form ich realizacji uzyskają Państwo bezpośrednio od osób prowadzących poszczególne przedmioty.W związku z notowanym w kraju wzrostem liczby zachorowań na SARS-CoV-2, w ramach działań zapobiegawczych zalecam, aby Studenci i Studentki, którzy nie muszą koniecznie osobiście załatwiać swoich spraw w Sekretariacie Katedry realizowali je w sposób zdalny: mailowo (z zastrzeżeniem konieczności korzystania z adresu uniwersyteckiego @uwr.edu.pl) lub telefonicznie. W budynku przy ul. Szewskiej 50/51 na parterze umieszczona jest skrzynka podawcza do przekazywania dokumentów.


Studenci i studentki I roku studiów magisterskich mogą zapisywać się na seminarium magisterskie w USOS od 06.10.2020, godz. 12:00 do 08.10.2020, godz. 12.00. Seminarium prowadzą w tym semestrze prof. Monika Baer i prof. Eugeniusz Kłosek. O zainteresowaniach badawczych obydwu osób można przeczytać w zakładce "Pracownicy i doktoranci". Liczba miejsc w obydwu grupach jest ograniczona.


Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone przez system USOS w dniach 06 października 2020 godz. 09:00 – 08 października 2020 godz. 09:00. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.


Informujemy, że na stronie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr zamieszczony został komunikat dotyczący przyjętej przez Radę Wydziału Uchwały w sprawie punktów ECTS.


Centrum Kształcenia na Odległość UWr. zaprasza do udziału w warsztatach z obsługi platformy E-edu oraz Microsoft Teams


Od 15.09.2020 r. Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej działa w pełnym wymiarze godzin pod warunkami wymuszonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Zarządzenia nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r.Zachęcamy do lektury