Zapisy na seminaria magisterskie

Studenci i studentki I roku studiów magisterskich mogą zapisywać się na seminarium magisterskie w USOS od 06.10.2020, godz. 12:00 do 08.10.2020, godz. 12.00. Seminarium prowadzą w tym semestrze prof. Monika Baer i prof. Eugeniusz Kłosek. O zainteresowaniach badawczych obydwu osób można przeczytać w zakładce "Pracownicy i doktoranci". Liczba miejsc w obydwu grupach jest ograniczona.