Nowy program studiów II stopnia!

W odpowiedzi na potrzeby studentek i studentów cały czas staramy się udoskonalać nasz program studiów tak, aby oferował on coraz lepsze narzędzia badania społeczno-kulturowej różnorodności. Od nowego roku akademickiego 2020/21 proponujemy nowy program studiów II stopnia (magisterskich). Znalazły się tam m.in. nowe przedmioty dotyczące społeczno-kulturowych wymiarów współczesności, przybliżające kierunki rozwoju światowej i polskiej antropologii, a także zupełnie nowa formuła studenckich praktyk etnograficznych w postaci laboratorium terenowego. Z pełnym programem oraz opisem przedmiotów można zapoznać się poniżej, a także w zakładce "Program" w "Strefie studenta".

Program nauczania na kierunku etnologia i antropologia kulturowa (studia II stopnia, magisterskie) obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Skrócony opis przedmiotów na studiach II stopnia (magisterskie) rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021.