Organizacja roku akademickiego 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY: 01.10.2018 – 20.02.2019

Uroczysta Inauguracja dzień adaptacyjny: 01.10.2018– 02.10.2018
Okres zajęć dydaktycznych: 03.10.2018 – 31.01.2019
Dni rektorskie:
- 31.10.2018
- 02.11.2018
- 15.11.2018 (Święto Uniwersytetu)
Przerwa świąteczna: 22.12.2018 – 02.01.2019
Sesja egzaminacyjna: 01.02.2019 – 13.02.2019
Sesja poprawkowa: 14.02.2019 – 20.02.2019