Organizacja roku akademickiego 2020/2021

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020 – 23.02.2021

Uroczysta Inauguracja – 01.10.2020 r.

Okres zajęć dydaktycznych – 02.10.2020 r. – 03.02.2021 r.*

*we wtorek 22 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia środowe

Dni rektorskie – 02.11.2020 r., 13.11.2020 r. (Święto Uniwersytetu)

Przerwa świąteczna – 23.12.2020 r. – 06.01.2021 r.

Sesja egzaminacyjna – 04.02.2021 r. – 16.02.2021 r.

Sesja poprawkowa – 17.02.2021 r. – 23.02.2021 r.

SEMESTR LETNI

24.02.2021 – 30.09.2021

Okres zajęć dydaktycznych – 24.02.2021 r. – 18.06.2021 r.*

*w środę 07.04.2021 r. przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe

Dni rektorskie – 13.05.2021 r. (Juwenalia), 02.06.2021 r., 04.06.2021 r.

Przerwa świąteczna – 02.04.2021 r. – 06.04.2021 r.

Sesja egzaminacyjna – 19.06.2021 r. – 04.07.2021 r.

Sesja poprawkowa – 01.09.2021 r. – 12.09.2021 r.

Przerwa semestralna (letnia) – 05.07.2021 r. – 31.08.2021 r., 13.09.2021 r. – 30.09.2021 r.

 

Zajęcia są realizowane zgodnie z wytycznymi Rektora oraz Dziekana. Szczegóły: https://bit.ly/2RvEKDz

Przypominamy o noszeniu maseczek lub przyłbic, odkażanie rąk i przestrzeganie reżimu sanitarnego. Więcej informacji na temat zasad i procedur obowiązujących w sytuacji pandemii COVID-19 w Uniwersytecie Wrocławskim można zaleźć w Zarządzeniu Nr 116/220 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. oraz w Zarządzeniu Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2020 r. dostępnych tu: https://bit.ly/2FSERXl