Studenckie Koło Naukowe Etnologów

Studenckie Koło Naukowe Etnologów działające przy Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego ma na celu zrzeszanie studentów wszystkich lat i poziomów studiów etnologicznych. Głównym jego zadaniem jest stworzenie płaszczyzny do rozwoju indywidualnych zainteresowań członków koła oraz ich prezentacja. Staramy się aktywizować społeczność akademicką organizując różnorodne spotkania, dyskusje i konferencje. Naszym celem jest również „pokazanie antropologii światu” – przełamanie stereotypu, że zajmujemy się tylko kulturą ludową, a pracę możemy znaleźć wyłącznie w skansenie. Poprzez nasze działania chcemy pokazać, że antropologia jest dziedziną nauki użyteczną dla szerokiego grona i przydatną w rozwiązywaniu ważnych społecznie problemów.
Podczas wieloletniej działalności SKNE zorganizowaliśmy wiele projektów, wyjazdów, konferencji naukowych. Poniżej wymienimy jedynie część tych, które odbyły się w przeciągu ostatnich lat:
• Projekt „Dialog od kuchni” zorganizowany na terenie Mołdawii, dofinansowany z grantu „Młodzież w Działaniu”.
• Projekt „Małe przedmioty, duże historie” na Litwie dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, owocem którego była publikacja: „Wileńszczyzna. Przedmioty – opowieści – refleksje”,
red. P. Oleksy, M. Sikora, Bydgoszcz 2012.
• Projekt „Kultura, codzienność, miasto, sztuka. Miejsce i rola teatru w przestrzeni miejskiej Wrocławia” i „Wielokulturowość w edukacji” przy współpracy z dr K. Majbrodą.
• Udział w projekcie badawczym „Inhabitants of foreign origin in Akureyri 2012” prowadzonym przez Uniwersytet w Akureyri, Islandia.
• Wyjazd do Mongolii w celu realizacji tematu „W poszukiwaniu współczesnych szamanów”.
• Cykle spotkań, w tym m.in: „Antropolog na rynku pracy"; „Etnolog profesjonalista, etnolog pracujący"; „Antropologiczne podróże”, Interdyscyplinarny Cykl Spotkań z Indiami.
• Warsztaty pt. „Research into discourses in anthropological linguistics” na I Międzynarodowym Zjeździe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Europy Środkowej „Etnologia bez granic” organizowanym przez Uniwersytet w Cieszynie.
• Udział w konferencjach naukowych, w tym "Etnolog na rynku pracy" w Poznaniu.
• Szereg imprez poświęconych wzajemnej integracji i aktywizacji studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, m.in poświęconych „żywemu" doświadczaniu dawnych tradycji dotyczących Wigilii, Nocy Kupały, a także spotkania z muzyką oraz projekty poświęcone jej tworzeniu.
Plan na rok 2017 już wkrótce !
Nasze spotkania odbywają się nieregularnie ‒ członkowie koła są o nich informowani drogą elektroniczną, a osoby spoza niego poprzez plakaty umieszczane w budynku Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Harmonogram spotkań na bieżący semestr i informacje o aktualnych wydarzeniach znajdują się na tablicy Koła (4 piętro w budynku Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej).
Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością i współpracą prosimy o kontakt z zarządem koła.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etnologów:
dr Janina Radziszewska

Skład Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Etnologów:
Agata Niewiadomska - przewodnicząca
Magdalena Swarzyńska - zastępca przewodniczącego
Aleksandra Brzyska - sekretarz
Tomasz Raczkowski - skarbnik

Kontakt: skne.wroclaw@gmail.com
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją: