Ogłoszenia

Miło nam ogłosić, że kolejna edycja Ethnology without borders odbędzie się w listopadzie br. we Wrocławiu. We are pleased to announce that the next edition of Ethnology without borders will take place in November this year in Wroclaw.


12.07.2018

Publikujemy wyniki rekrutacji (listę kandydatów do przyjęcia na I rok studiów oraz listę rankingową kandydatów na I rok studiów) na kierunek etnologia i antropologia kulturowa (I stopień, studia stacjonarne):


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Gratulujemy naszej doktorantce Celinie Strzeleckiej otrzymania grantu na realizację projektu w ramach konkursu PRELUDIUM 14 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt nosi nazwę "Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem", zaś jego opiekunem naukowym jest pracownik naszej katedry dr Michał Mokrzan.


Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Déjà Lu” World Council of Anthropological Associations


Z satysfakcją informujemy, że doktorantka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, mgr Celina Strzelecka uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


ul. Szewska 50/51 50-139 Wroclaw Sekretariat tel: (71) 375 26 84 fax: (71) 343 05 53 keak@uwr.edu.pl anna.husak@uwr.edu.pl


1 grudnia 2017 roku w Muzeum Etnograficznym, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu


Książka Moniki Baer dostępna na www.academia.edu


30 października minęła 8 rocznica śmierci Claude'a Lévi-Straussa. Z tej okazji przypominamy specjalny numer Zeszytów Etnologii Wrocławskiej poświęcony myśli papieża strukturalizmu


Polecamy artykuł Christiana Meyera, Felixa Girke i Michała Mokrzana poświęcony retorycznej teorii kultury, który ukazał się w Oxford Bibliographies in Anthropology:


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, na swym 91 Walnym Zjeździe, odbywającym się z okazji jubileuszu 120-lecia działalności we Lwowie, mieście założenia, pragnie wyrazić stanowisko w kwestii będącej od początku przedmiotem poczynań badawczych i oświatowych jego członków – relacji między ludźmi. Dekady naszej działalności i doświadczeń nakazują nam zabranie zdecydowanego głosu w tej sprawie.