7th Ethnology without borders

Miło nam ogłosić, że kolejna edycja Ethnology without borders odbędzie się w listopadzie br. we Wrocławiu. Na początku miesiąca do wszystkich Katedr/Instytutów Etnologii krajów Grupy Wyszehradzkiej zostały skierowane zaproszenia do udziału w projekcie. W związku z tym, że przygotowujemy wniosek o grant do Funduszu Wyszehradzkiego, który pozwoliłby nam sfinansować organizację konferencji, prosimy o przesłanie informacji o chęci włączenia się w projekt do 25 maja.
Organizatorem 7 edycji EWB będzie Stowarzyszenie Etnologia Wrocławska we współpracy z Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Do zobaczenia we Wrocławiu!

We are pleased to announce that the next edition of Ethnology without borders will take place in November this year in Wroclaw. At the beginning of the month invitations to participate in the project were sent to all Departments of Ethnology in the countries of Visegrad Group. We are preparing a grant application for the Visegrad Fund, which would allow us to finance the organization of the conference. We kindly ask to send us information about your wish to join the project by 25th May. The event will be organized by the Ethnological Association of Wrocław and Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Univeristy of Wrocław.