Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim

Miło nam poinformować, że koordynowany przez dr Katarzynę Majbrodę, przygotowany we współpracy z dr Mirosławem Marczykiem i dr Małgorzatą Michalską z naszej Katedry wniosek o sfinansowanie konferencji naukowej pt.: Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim przeszedł pozytywnie weryfikację w postępowaniu konkursowym i uzyskał finansowanie z MNiSW w ramach programu „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” (Umowa nr DNK/SP/462976/2020). Ważnym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do debaty wokół aktualnie rozwijanych teorii i badań na temat człowieka i świata-więcej-niż-ludzkiego oraz relacyjnie ujętych nowych pól badawczych, których analizy wymagają ich lokowania w wielu kontekstach: społecznym, ekonomicznym, kulturowym, politycznym, materialnym, technologicznym, środowiskowym, więcej-niż-ludzkim. Planowana data konferencji to 19-21 listopada 2020 r. jednak ze względu na sytuację epidemiczną termin obrad i warsztatów może ulec zmianie. Osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem zachęcamy do śledzenia informacji na naszym facebooku i na stronie Katedry, gdzie wkrótce zostaną umieszczone szczegółowe informacje.