Grant dla mgr Celiny Strzeleckiej

Gratulujemy naszej doktorantce Celinie Strzeleckiej otrzymania grantu na realizację projektu w ramach konkursu PRELUDIUM 14 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt nosi nazwę "Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem", zaś jego opiekunem naukowym jest pracownik naszej katedry dr Michał Mokrzan.

Wyniki konkursu