Informacje dotyczące organizacji pracy w Uniwersytecie Wrocławskim

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone do dnia 24 maja 2020r. włącznie

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy w Uniwersytecie Wrocławskim znajdują się w:

1) Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29/2020:

2) Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53/2020:

Informacje dotyczące organizacji pracy na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych znajdują się w zarządzeniach Dziekana WNHiP o:

CORONAVIRUS – ANNOUNCEMENTS AND DECISIONS

https://uni.wroc.pl/en/coronavirus-announcements-and-decisions/