Jubileusz 70-lecia Oddziału PTL we Wrocławiu

1 grudnia 2017 roku w Muzeum Etnograficznym, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Członkami Oddziału PTL we Wrocławiu są pracownicy naszej Katedry, między innymi dr hab. prof. UWr Eugeniusz Kłosek (kierownik Katedry) oraz dr Michał Mokrzan (prezes Oddziału PTL we Wrocławiu), którzy w trakcie sesji naukowej z okazji jubileuszu wygłosili swoje referaty. 

Jubileusz

Prof. Kłosek

O PTL we Wrocławiu