Filmy

Antropologia konia

Film realizowany w ramach zajęć o antropologii performatywnej na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa UWr​


IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

Film zrealizowany podczas IV Zlotu Młodych Badaczy Kultury "Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce" 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy m.in. z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej. Przewodniczącymi konferencji były m.in. dwie doktorantki KEiAK: Celina Strzelecka i Agnieszka Wieszaczewska. Za wykonanie wideo dziękujemy Sonie Sars, za muzykę artyście Longzijun.


Pielgrzymka w Nowej Wsi Reszelskiej

W 2015 roku nasza doktorantka Celina Strzelecka uczestniczyła w projekcie "Etnowiki – Rok obrzędowy z wikipedią" organizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie przy współpracy ze stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Celem przedsięwzięcia było przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych podczas unikalnych zwyczajów ludowych m.in. Siwki Wielkanocne, Śmiergus i Siuda Baba. Na prezentowanym video nasza doktorantka przeprowadza wywiad etnograficzny dotyczący tradycji pielgrzymowania w Nowej Wsi Reszelskiej. Zebrane wywiady, fotografie i nagrania wideo posłużyły do wzbogacenia zasobów Wikipedii z zakresu etnografii i antropologii kultury. Wszystkie materiały są udostępnione na wolnej licencji creative commons.


O potrzebie epistemologii i metodologii poszerzonej oraz badawczej odpowiedzialności w świecie więcej-niż-ludzkim

Panel dyskusyjny w ramach konferencji "Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie więcej-niż-ludzkim" z udziałem prof. Moniki Bakke, prof. Marcina Brockiego, prof. Ewy Domańskiej, dr Magdaleny Hoły-Łuczaj, prof. Katarzyny Kaniowskiej, dr hab. Katarzyny Majbrody i dr. hab. Łukasza Smyrskiego, 19 listopada 2020 https://www.youtube.com/watch?v=fxQuhTms-fA&feature=youtu.be


Studiuj etnologię!

Film zrealizowany przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów na Uniwersytecie Wrocławskim.