wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr hab. profesor Uniwersytetu Baer Monika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
2. dr hab. profesor Uniwersytetu Klementowski Robert Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
3. dr hab. profesor Uniwersytetu Kłosek Eugeniusz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
4. dr hab. profesor Uniwersytetu Pełczyński Grzegorz Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
5. dr hab. profesor Uniwersytetu Syrnyk Jarosław Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
6. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
7. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
11. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
12. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
16. prof. dr hab. Kozieł Andrzej Instytut Historii Sztuki
17. prof. dr hab. prof. UWr Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
18. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
19. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
20. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
21. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
22. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
23. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
24. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
25. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
26. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
27. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
28. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
29. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
30. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii