Most

Jak wiecie programy kierunków studiów na różnych uniwersytetach różnią się nieznacznie od siebie, między innymi ze względu na specyfikę prowadzonych w  nich badań. Od 1999 r. istnieje program MOST, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu uczelni partnerskich. Macie więc możliwość poznania innych „punktów widzenia”, a tym samym poszerzenia swojej wiedzy z interesującej Was dyscypliny.

O miejsce w ofercie programu MOST mogą ubiegać się studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów pierwszego stopnia, studenci po ukończeniu pierwszego semestru studiów drugiego  stopnia oraz doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów trzeciego stopnia.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku:
• od 15 kwietnia do 15 maja (na semestr zimowy i na cały rok akademicki)
• od 31 października do 30 listopada ( na semestr letni)
W  tych okresach na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/ umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOSTu.

Oferta miejsc na poszczególnych kierunkach w roku 2020/21:

Kierunek studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

HISTORIA

2-I stopnia

2-II stopnia

-

HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH

1-II stopnia

-

HISTORIA SZTUKI

2-I stopnia

-

PSYCHOLOGIA

3 miejsca (studia pięcioletnie)

3 miejsca (studia pięcioletnie)

PEDAGOGIKA

2-I stopnia

2-II stopnia

1-I stopnia

1-II stopnia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

1 miejsce (studia pięcioletnie)

1 miejsce (studia pięcioletnie)

PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

1 miejsce (studia pięcioletnie)

ETNOLOGIA

bez limitu

bez limitu

KULTUROZNAWSTWO

2-I stopnia

2-II stopnia

-

-

MUZYKOLOGIA

2-I stopnia

2-II stopnia

-

ARCHEOLOGIA

4-I stopnia

4-II stopnia

-

MILITARIOZNAWSTWO

1-I stopnia

-

HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1-II stopnia

-

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ

1-I stopnia

-

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE

1-II stopnia

-

Studia III stopnia:

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych – 2

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze – 6

Kolegium Pedagogiki - 2

Kolegium Psychologii - 2

Kolegium Historii - 1

Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury - 3

 

Koordynatorzy Ogólnouczelniani:

dla studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych):

mgr Małgorzata Gregier-Głowacka

tel. 71 375 22 55

malgorzata.gregier-glowacka@uni.wroc.pl

dla studiów III stopnia (studia doktoranckie)/szkoła doktorska:

mgr Marzena Leszczyńska

tel. 71 375 27 07

marzena.leszczynska@uni.wroc.pl

Koordynator Wydziałowy dla studiów I i II stopnia oraz studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych:

Prodziekan ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej dr hab. Arkadiusz Urbanek tel.713752223

Koordynatorzy studiów III stopnia (studiów doktoranckich)/kolegiów szkoły doktorskiej: 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki/Kolegium Pedagogiki:  

dr hab. Beata Cytowska prof. UWr   (kierownik)

     tel. +48 71 367 20 01 w. 180 

     beata.cytowska@uwr.edu.pl 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii/Kolegium Psychologii: 

dr hab. Agnieszka Sorokowska prof. UWr (kierownik)

     tel. +48 71 367 18 14 w. 119 

      agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych/Kolegium Historii: 

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr   (kierownik)

     tel. +48 71 375 25 80
     joanna.nowosielska-sobel@uwr.edu.pl 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze/ Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury

dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr  (kierownik)

     tel. +48 71 375 29 56 

     krzysztof.jaworski@uwr.edu.pl 

Koordynatorzy Instytutów i Katedr:

Dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr Historia; Dziedzictwo Kultury Materialnej, Historia w przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwo - pawel.jaworski@uwr.edu.pl tel.785 018 654

Dr Arkadiusz Wojtyła Historia sztuki - arkadiusz.wojtyla@uwr.edu.pl tel.713572210

Dr Dorota Koczanowicz Kulturoznawstwo - dorota.koczanowicz@uwr.edu.pl

Dr Agnieszka Drożdżewska Muzykologia - agnieszka.drozdzewska@uwr.edu.pl tel. 713752099

Dr Mirosław Marczyk Etnologia - miroslaw.marczyk@uwr.edu.pl tel.71 375 25 14

Dr hab. Mirosław Masojć Archeologia - miroslaw.masojc@uwr.edu.pl tel.71 375 27 02

Dr Mirosław Piwowarczyk Pedagogika - miroslaw.piwowarczyk@uwr.edu.pl tel. 71 336 90 26

Dr dr Tomasz Frąckowiak Psychologia - tomasz.frackowiak@uwr.edu.pl tel. 71367 2001 wew.126

Dr Maciej Olejnik Interdyscyplinarne Studia Europejskie - maciej.olejnik@uwr.edu.pl tel. 71375 9501

Osoby odpowiedzialne za obsługę programu MOST w dziekanacie:

studia I i II stopnia , jednolite magisterskie - Aleksandra Kuryłek tel:713752993

studia III stopnia (studia doktoranckie) - Małgorzata Wicik tel.71 375 25 57

szkoła doktorska - Artur Boba tel. 71 375 22 74

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego:

Dział Spraw Studenckich: tel. 71 3430618

e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl

adres strony: http://www.uni.wroc.pl/studenci/sprawy-socjalno-bytowe/domy-studenckie