„Ariadna”, czyli jak przeżyć na I roku (praktyczny poradnik dla studentów WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego)