AKREDYTACJA

Państwowa Komisja Akredytacyjna (ustawowy organ szkolnictwa wyższego) w dniu 4 września 2008 roku oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunku etnologia prowadzonym przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Akredytacja przyznawana jest jedynie placówkom spełniającym wysokie standardy dydaktyczne.