Konferencja interdyscyplinarna "Zamek jako symbol statusu"

W dniach 16-19 maja na Zamku Książ odbędzie się 15 Międzynarodowa Konferencja Castrum Bene „Zamek jako symbol statusu”, organizowana przez dra Artura Boguszewicza. Badacze z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier będą prezentować wyniki swoich badań kastelologicznych, związanych z rzadko dyskutowanym zagadnieniem dotyczącym znaczenia zamku jako symbolu statusu. W nawiązaniu do myśli Pierre’a Bourdieu, „zamek” jest tu wyrazem kapitału symbolicznego, skupiającego pomniejsze „kapitały” (ekonomiczny, prawny, społeczny, kulturowy etc.), które rozpatrywać można w oparciu o narzędzia badawcze antropologów społeczno-kulturowych, archeologów, architektów, historyków czy historyków sztuki.

Szczegółowy program konferencji:

 https://www.facebook.com/etnologiawroclaw/photos/pcb.919605234849093/919607398182210/?type=3&theater