Pracownicy

dr hab. Monika Baer

Konsultacje: poniedziałki 14.00-15.00, środy 12.15-13.15   
E-mail: monika.baer@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 12
Telefon: (071) 3752855 

dr Ewa Banasiewicz-Ossowska

Konsultacje: środy 9.30-10.45, 12.15-13.00 
E-mail: ewa.banasiewicz-ossowska@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 31
Telefon:  (071) 3752687

dr Artur Boguszewicz

Konsultacje:
E-mail: artur.boguszewicz@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 35
Telefon: (071) 3752726

dr Grzegorz Dąbrowski

Kosultacje:
E-mail: grzegorz.dabrowski@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 32
Telefon: (071) 3752653

prof. nadzw. UWr dr hab. Robert Klementowski

Konsultacje:  
E-mail: robert.klementowski@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 20

Telefon: 

dr Konrad Górny

Konsultacje:   
E-mail: konrad.gorny@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 37
Telefon: (071) 3752256

Konsultacje:
E-mail: eugeniusz.klosek@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 17
Telefon: (071) 3430553

dr Katarzyna Majbroda

Konsultacje: 
E-mail: katarzyna.majbroda@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 19
Telefon: (071) 3752903

dr Mirosław Marczyk

Konsultacje: 
E-mail: miroslaw.marczyk@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 13
Telefon: (071) 3752514

dr Małgorzata Michalska

Konsultacje: czwartki 14.00-16.00  
E-mail: malgorzata.michalska@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 31
Telefon: (071) 3752687

dr Michał Mokrzan

Konsultacje: poniedziałki 14.00-16.00
E-mail: michal.mokrzan@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 13
Telefon: (071) 3752514

prof nadzw. UWr dr hab. Grzegorz Pełczyński 

Konsultacje: środy 8.00-9.00, 14.30-15.30 
E-mail: grzegorz.pelczynski@uwr.edu.pl 
Numer pokoju: 14 
Telefon: (071) 3752719

dr Janina Radziszewska

Konsultacje:  
E-mail: janina.radziszewska@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 12
Telefon: (071) 3752855

prof. nadzw. UWr dr hab. Jarosław Syrnyk

Konsultacje: poniedziałki 16.30-17.30, środy 15:15-16:15
E-mail: jaroslaw.syrnyk@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 20
Telefon: 

mgr Anna Husak – Sekretariat

Godziny dla studentów 12:00-14:00
E-mail: keak@uwr.edu.pl, anna.husak@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 16
Telefon: (071) 3752684; tel/fax (071) 3430553

mgr Magdalena Bednarek – Biblioteka

E-mail: magdalena.bednarek@uwr.edu.pl
Numer pokoju: 11
Telefon: (071) 3752471