Struktura

Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej

prof. nadzw. UWr dr hab. Eugeniusz Kłosek

E-mail: kloseke@poczta.onet.pl
Numer pokoju: 32
Telefon: (071) 3752653

 

Zastępca kierownika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej

dr Mirosław Marczyk

E-mail: marmir@uni.wroc.pl
Numer pokoju: 13
Telefon: (071) 3752514

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr Mirosław Marczyk - przewodniczący

dr Ewa Banasiewicz-Ossowska

dr Małgorzata Michalska

dr Michał Mokrzan

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Jarosław Syrnyk - przewodniczący

dr Konrad Górny

dr Janina Radziszewska