TEMATY Z SZEWSKIEJ

WWW.TEMATYZSZEWSKIEJ.PL

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2007 roku powołała do życia nowe pismo zatytułowane TEMATY Z SZEWSKIEJ.

Specyfiką czasopisma jest przedstawienie na jego łamach wielogłosowości na jeden „zadany” temat. Każdy numer TEMATÓW dotyczy jednego pojęcia/hasła, które może być przedstawiane, analizowane, widziane, kontemplowane etc. przez przedstawicieli różnych profesji, różnych orientacji metodologicznych itp.

Chcielibyśmy spotęgować różnorodność głosów za sprawą in spe autorów, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą i refleksjami. Oczekujemy na wypowiedzi naukowe, artystyczne, światopoglądowe… Witamy więc na naszych łamach przedstawicieli nauk humanistycznych, ścisłych/przyrodniczych i… każdych innych.

Forma wypowiedzi może być dowolna, do czego szczególnie namawiamy autorów. W tym celu do każdego numeru istnieje możliwość załączenia płyty CD/DVD.

Czasopismo jest dostępne między innymi w sieciach salonu Empik oraz w bibliotece Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Format czasopisma: 205×280 mm

ISSN: 1898-3901

Aktualna liczba punktów za publikację w Tematach Z Szewskiej wynosi 6.