Anna Baka

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Semestr letni 2016/17 We wtorki w godzinach 12:00-13:30 w sali 33 w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Szewska 50/51. Proszę o uprzednie mailowe zawiadomienie mnie o planowanym przyjściu na konsultacje oraz o zagadnieniach, które planuje się na nich poruszać.