dr hab. Robert Klementowski prof. UWr

mail: robert.klementowski@uwr.edu.pl
tel. 604853583
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej pokój nr 20 poniedziałek godz. 15.00-16.00 wtorek godz. 11:30-12.30
Historia najnowsza (historia gospodarcza; polityczna); literatura i film fantastyczny (utopia, dystopia); antropologia pamięci; antropologia literatury; antropologia służb specjalnych Muzyka filmowa; sport; turystyka