dr Katarzyna Majbroda

mail: katarzyna.majbroda@uwr.edu.pl
tel. (071) 3752903
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020: wtorek: 11.00-12.00 środa: 12.00-13.00 Numer pokoju: 19