dr Katarzyna Majbroda

mail: katarzyna.majbroda@uwr.edu.pl
tel. (071) 3752903
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019: wtorek: 11.00-12.00 czwartek: 14.00-15.00 Numer pokoju: 19