dr Michał Mokrzan

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w sesji letniej 2018/2019: poniedziałek 12:15-14:15, ul. Szewska 50/51, pokój 13
rhetoric culture theory, governmentality studies, metodologia nauk społecznych, teoria dyskursu, poetyka społeczna, retoryka nauk humanistycznych, filozofia nauki, antropologia retoryki