dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Środa: 10.30-11.30 12.15-13.15
Mniejszości narodowe, folklor, literatura, film.