dr hab. Jarosław Syrnyk prof. nadzw. UWr

mail: jaroslaw.syrnyk@uwr.edu.pl
tel. 713752465
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019 poniedziałki 15-16 wtorki 15.30-16.30
1. Antropologia historyczna 2. Dzieje mniejszości narodowych w Polsce i Europie Śr.-Wsch. 3. Funkcjonowanie organów bezpieczeństwa państw komunistycznych 4. Antropologia organizacji