Zeszyty Etnologii Wrocławskiej - Call for Papers

Uwaga!
Redakcja „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej” przygotowuje kolejny numer czasopisma. Zapraszamy do współpracy nie tylko osoby związane z etnologią i antropologią kulturową, ale przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich nauk społecznych i humanistycznych. Na teksty czekamy do 30 czerwca. Szczegółowe wymogi dotyczące artykułów dostępne są na stronie http://www.zew.uni.wroc.pl/?informacje-dla-autorow,17