ZREALIZOWANE

Tekst, dyskurs, interpretacja. Literaturoznawcze kategorie badawcze w teorii i metodologii antropologii społeczno-kulturowej XX i XXI wieku

Kierownikiem projektu badawczego jest dr Katarzyna Majbroda; opiekunem merytorycznym jest prof. dr hab. Ryszard Nycz. Projekt został zrealizowany w ramach stażu podoktorskiego Fuga 2, który odbył się w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2013/2014 i został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2013/08/S/HS2/00198).

Głównym celem projektu badawczego realizowanego podczas stażu była analiza współczesnych dyskursów antropologii społeczno-kulturowej (m.in. przy wykorzystaniu kognitywnej analizy dyskursu, filologicznej analizy tekstu) w celu wyodrębnienia i zbadania kluczowych teorii, kategorii oraz pojęć z zakresu literaturoznawstwa (takich jak: tekst, dyskurs, interpretacja, narracja, fikcja, przekład), które zasilają słownik antropologiczny, redefiniując tradycyjne kategorie badawcze tej dyscypliny oraz wyznaczając nowe tryby opisu rzeczywistości społeczno-kulturowej, wpływając na teorie (epistemologię) oraz metodologię badań antropologicznych. Badania objęły także analizę i interpretację teorii humanistycznych z zakresu studiów postkolonialnych i badań postzależnościowych, a także z zakresu historii nauki i idei, co pozwoliło na rozpoznanie kontekstów analizowanego procesu: warunków epistemologicznych, a także geopolitycznych i społeczno-kulturowych, w jakich dokonał się zwrot literacki i interpretatywny dyscypliny, otwierający drogę antropologii zwróconej ku literaturoznawstwu i literaturze.